22 Nisan 1935 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 12

22 Nisan 1935 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 12
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Sahife 12 “GKŞAM Nezle, baş, diş, ağrılarına karşı GIDAi ve HAYATi KUVVET cılız olanlara fazla gıda lâzımdır. İşte Hasan Fıstık Özü Yağı, gıdal mevaddı ve ünyada mevcut bötün gıdal maddelerin kesi sti Yağının bir kilosu yüz kilo zeytinyağına muadildir. Mideyi ner etmediği gibi iştihayı tezyid eder. Ve bir kilo Fıstık Özü Yağı içen zayıflar, bilhassa cuklar ve birinci derece veremliler Jâakal 1-2 kilo çimi lar. kış ve yaz içilir. cuklara e genlere, solgun genç kızlara ve hayattan zevki azalan ihtiyarlara Me büyük ydi temin ai HASAN DEPOSU: Ankara, İkbal, Beyoğlu » Şişesi 100, büyük 200 kuruştur. Ismarlama ve hazır Beyoğlu şubesinin ısmarlama şapkaları, Istanbulun en son moda ve en şık şapkalarıdır mmm Yerli Mallar Pazarları Beyoğlu mmm dairesindeki - MAmmRaıyı — ee zarif modelleri görme Hmmm msm şapka yaptırmayınız. 22 Nisan Besler - mn ökülmesini ii - Uzatır. Tecrübe edilmiş en iyi saç ilâcidır. — Azizim her ne vakit | seyahate çıksam muhak- | yanıma şu gün NEVROZİN,den alı rim. — Seyahatle NEVRO. ZiN'in KE nedir? — Her yerin havası bi- ribirine uymaz, bazan s0- eksik etmem DOUE TANINMIŞ 0 PLAY KULLANINIZ /A Kaybolan bayan Melek Annesi Ablası bası ee oturan firini iz bay Mehmed, 23 senedenberi kaybet- en sakınınız. İZMİR © : Hüseyin Hüsnü SAMSUN : Tursun Eşref *, ANKARA: Sofu zâde Mehmed Emin Satış yerleri: Mersin Hakkak oğlu Silfkeli Rahmi, JOHNNTE WALKER KISARNA Maden suyu İştahı arttırır, en ağır ye. Hz veya iyi ve halis LL 3 / TM mekleri kolay hazmı paettirir, YAKALANMAMAK İÇİN EN İYİ ÇARE ŞE eze Ni sıhhi sofra suyudur. raciğer. ve böbrek ana düşürür, de İİ E kafa fd deri dr TİKİ) Kİİ Profesör Diş Tabibi HALIL SALIH Beyoğlu, İstiklâl ei e z apartı İstanbul dördüncü icra memurlu- ipne : | ait bulun | daresi dairemize lede, > Tuzağı a tramvay cad. Sokoni ein su yanında Erib Bey ağrı hissedilmeksizin yapılmaktadır. İahibi : Necmeddin Sadık numarasile dairemize müracaatları ilân Sahi olunur. M.225 bei ei vr miş olduğu kızı bâyan Meleği Münire vasıtasile bulmuş ve baba kız bu Yaklaş uzun bir ayrılıktan sonra m kavuşmuştur. z Il Müteessir al Rap es ii H Rem olmayınız! da larınd. e ye vak TAY PERTE PEK iş ORİM Sizin de KULLANARA gaib olmak Hastalığın ilerlemesine mani olunuz! üzere bulur LL Nİ LL pre ği GEREYANLARINDAN MÜTEESİR edecektir. YT la LL Nİ TAKİ YTL YASINA KALBAĞRISI eyno'nun oğlu 'nun baş tarafı at İs tey > A LTD. ŞTİ. yiniz, iarakatı, GALATA, PERSEMBE PAZARI ©! Halk kütüphanesi, müdürü: Enis Tahsin tk l 1935 Tl N alınız a A AAA

Bu sayıdan diğer sayfalar: