29 Şubat 1932 Tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 6

29 Şubat 1932 tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 6
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

İspanyol Turkus “Padokale,, boğazı, Bahrisefidin ağzı! İspanyollar burada Banyo yaparlar bazı!... * İspanyol kızı aman, Bize attırdın Dilde türkü elde tef: Senin raksın pek yaman !.. duman! * Bak, sana geldi sıra, Primo dö Rivera ! Dinle; Hasan Bey diyor Hürmetle: * Bonasera!.. , P. H. Çarpan Kalp Şükrüye Hanım kocasına kar- ge boşanma davası açtı. Hâkim kadına sormuştu: — Kocanızdan — şikâyetiniz nedir? Kadın ağlıyan bir sesle: — Efendim, hergün — bana yumrukla vuruyor, beni yerden yere çarpıyor, dedi. Hâkim sordu: — Kocanız kalpsiz bir adam -I?Mıhk dinliyen H B. emeyi en Hasan yanındakine dedi ki: — Kalpsiz değil amma, kal- bi fazla vuruyor, fazla çarpıyor. Gül Ve Diken Hasan Bey bir misafirliğe git- ti, kanapeye oturdu, arkasını bir ğa dayadı. Mfııhldı bir dikiş iğnesi var- mış. Hasan Beye battı. Pazar Ola, yerhdeıı sıçrıyarak bağırdı: Ev sahibi merakla sordu: — Ne oldun Hasan Bey? Fakat Hasan Bey, ev sahibi- nin canını sıkmamak içine yas- tıkta iğne ol söylemedi . Fakat ne desin? Yastığın üstüne baktı, bir gül resmi gördü: — Bu gül resmi o kadar gü- zel yapılmış ki dikenleri vücudu- ma battı sandım! Kendine Gelince... Hasan Bey grip oldu. Harareti çok — fırlamıştı. Kiırk - dereceyi geçti. Hatta zavallı Pazar, ola şuurunu kaybetmişti. Epeyce te- daviden sonra Hasan Bey ken- dine geldi. Başında - doktor — vardı, gü- lüyordu ; — Hasan Bey, dedi, aklın na geldi mi? Hasan Bey güldü ; — Geldi de senin burada fazla olduğunu anlıyorum, dedi. Neden Aldanmış? Bir kadın Hasan Beye dedi ki: — Bu adamı zengin sandım, evlendim. — Hasan B. sordu: — Zengin değil miymiş? — Değilmiş. — Neden aldandm? — Hasan Bey, bu adam okadar çirkin, okadar akılsız, okadar saçma bir. adamdı ki mutlaka parası vardır. sandım. ZAMANE D0D0000 000000 “PALAS, LARI 0D0000| 000000 Hasan Bey — Bak şu Kahve Palas, bu Şeker Palas, şu Kömür Palas... gördüğün yıkık kulübe de Buhran Palas! Şu a— —rramaacara a aa e FAĞEZ A ) SA HASAN BEY ÇÖP ÇATAN!.. — Üç perdelik komedi — Birinci Sahne (Hasan Bey uzun zamandan- beri maballe muhtarına bir oyun oyaamak arzusundadır. Düşünür, taşımır, bekâr yaşı- ;:n muhtarı — evlendirmek hanesile, ona bir muziplik yapmaya karar verir. Sahnede mahalle — muhtarının — odası görünüyor. Konuşurlar:) Hasan Bey ıYıılıu!.. Muhtar Efendıi. lep yalnız orsun n,l’ı!ı.!.. yökünü omzunda taşıyorsun ! Seni baş göz etmektir kaç zamandır emelim! Güzel bir kadın bulup, Seni evlendirelim! Mesut, bahtiyar olur, Artık rahat edersin! Haydi!..Çabuk karar ver, tekîîiiıııe ne dersin?... Mahalle muhtarı Ne param var, ne pulum var, Ben kuramam aile! İnsan züğürt olunca, Çıkar bin bir gaile! Evimde tam takırdır Kilerin her tarafı! Birde omzuma çöksün Eıvıp, moda nııırafı! — Hasan Bey, evlendikten sonra karımla ilk kavga edinciye kadar öyle güzel geçindik ki... derler. Ne - vakit, — İşte aile saadeti buna kavga ettiniz ? —_'Evloıdiihü gün ! ı eT İLK KAVGAYA KADAR Para kazanmak için Sokak sokak gezeyim ! Hanım hep ıığ sürsün | Ben camımdan bezeyim! Hasan Bey (Muhtarı kandırmıya çalışırı | İnan !.. Bekâr yaşayan Daha fazla yorolur! Her kadın müsrif olsa, Dünya cehennem olur! İki ıydn' yoroldum : Eli, ayağı düzgün Güzel bir kadın buldum: Görsen bayılacaksın : Bir kuzu gibi uslu ! Gözü tok, ev banımı, Namuslu mu namuslu !... Mahalle Muhtarı " Çimasif gibi olur1) Baştan çıkaracaksın Sen beni.. farkındayım ! Bu yaşta ut çalınmaz: Yahu; ben farkındayım |.. Hasan Bey (Maaldar güler: ) Sus!.. Alacağın kadın Gül yüzlü, ipek tenli! Saçları topuğunda, Hem de püıklırme benlıl B ! Mahalle Muhtarı (Neşeli: ) Üst yanını anlatma, Bak tahammülüm bitti! O kadımı alırım: Ben karar verdim gitti l... Hasan Bey JAyağa kalkar, gitmiye hazırlanın | , Öyle ise hazır ol: Nıklh Perşembe günü ! Hatta, hemen o gece Yapacağız düğünü ... (Hasan Bey çıkıp gider.) * İkinci Perde Hasan Bey — Bekçi Baba (Hasan Bey, plânını biran ev- vel tatbik etmek di ı.ııçıınıb:,. ııoâlı.—'nog rında şöyle bir muhavere geçer ;) Hasan Bey â İyimisin, hoşmusun, ğ Nasılsın Bekçi Baba ?... Bekçi Baba Safa geldin, hoş geldin, Hııın'Boyim. ııerlnba N “Evlenmelisin.... Dedim, Ben muhtarı kandırdım! *“Bir kadım buldum...,, Diye, Aptalı inandırdım! Bekçı bıbı!. Bu işe eee li denmaltii TRCEREEE . — Şair — gözelliğine bak... İçime me şairane ilhamlar doğu- yor, bilsen ! Hasan Bey -» Evct, bizim mâhellösin kömüre cüsü de'senin gibi " söylüyor. ŞAİR VE KIŞ Abh, Hasan Bey, şu kar manzarasının Rus Türküsü Haraşo, ah, haraşo Bana günah haraşol! Derdinden yanıyorum, Akşam, sabah haraşo! * Çapkın, uysaldır. huyun, Dalyan gibidir boyun! Söyle meleklermidir Ey Rus kadinı, soyun?. * İstanbula geldiniz:' Kalbimizi deldiniz! Beyaz vücudunuzla, Dünyaya bedeldiniz!, Esvap Kolu Hasan Bey bir gün hizmetçi- sine dedi ki: — Yahu, dikkat et, kohm çorbanin içine giriyor. Hizmetçi omuzlarını silkti : — Zararı yok, dedi, elbisemiz kolu zaten temiz değil ki, neresi kirlenecek ? Gülüp, katılacaksın! Uzun sözün kısası: Gelin sen olacaksın!.. Bekçi Baba (Gözleri fal taşı gibi açılır) Ben bu ak sakalımla, Nasıl gelin olurum?.. Sonra tel, duvak takıp Koltuğa kurulurum?!.. Hasan Bey Pişman olmayacaksın, Sözümü dinle hele! Çünki böyle eğlence Her Zaman geçmez ele ( Bekçi baba razı olur. Hasaa Bey, kendine böyle bir eğ> lence bulduğu için, sevinein den ellerini çırpar. Tel, duvah almak Üzere, koşax, Perde iner. ) Üçüncü Perde Evvelkiler - Mahalle | ı.u-. ııvıbı giymiş. Yüzüne bir duvak taktığı ı:: sakah, bıyığı - gürünmez. damat B. gerdeğe girer, ) Hasa Bey | Kapıdan mahalle muhtarının St yumruklayup onu içeri sokar, | İşte senin ayalin, Mes'ut, bahtiyar olun! Kacayın bir yastıkta, Böyle ihtiyar olun!... Mahalle Muhtarı aldığı yüz görümlüğü ziği ı.l;w;:l:d:îdvmâ Çü takar ı ) Sizinle yaşamaktı gonunberı emelim ! çın duvağınızı Yüzünüzü görelim!... | Bekçi baba kırıtır. ve - sesini çıkarmaz. Mahalle muhtarı sözüne devamla : | Yüzünüzü görmeden Gönlüm. beyendi. sizi! Bari bir söz söyleyin, duyayım sesinizi ! (Bekçi baba süküt eder. rın ıılırı tükenir. Atılıp duva; denbire açar. Bekçinin kaba sal görünce bir feryat koparır: Ulan!.. Suylr Cinmidir Gulyabani mi adın?.. Hayatımda görmedim Hylıe sakallı kadın!.. ( Bunun hııluk&lzlıh:::ı Tihek m- K yü;l? "lııılh ııb!- le ı= M’ DSK LAİ *A Muhtar hh

Bu sayıdan diğer sayfalar: