9 Mart 1932 Tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 7

9 Mart 1932 tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 7
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

1: Aksaraylılar — Hasan Bey, komşumuzun iki Üüç 2: Hasan Beyin Oğlu — Çocuk hangi evde kaybol- 3: Ev halkı — Bak, hizmetçi süt alırken sokak ka- yaşındaki çocuğu kayboldu. Senin oğlun akıllıdır, bu ] du? Gidip görelim, bakalım. Bir tahkikat yapalım. l pısi aralıkmış. Çocuk oradan çıkıp gitmiş. çocuğu bulur, 6: Hasan Beyin Oğlu — Ağzımla şu düdüğü, elimle aşayım. 4: Hasan Beyin Oğlu — Pekâlâ... Şu sokaktaki kar- 5: Hasan Beyin Oğlu — Hayır, bu çocuk sokağa ğı izi bu l çıkl!ııınııı, evin içinde, bana gidin, birkaç oyuncak alıp l de şu trampeteyi çalıp oda oda dol. gelin. lar üzerinde elbette bir çocuk ı.yı bulunur, dur ', K Ç ) 7: Bir çocuk sesi — Ben de oyuncak isterim, düdük & Hasan Beyin Oğlu — Bu se: isterim, trampet isterim, borazan isterim. Sandıktan mı? Şu sandıkları aç bakalım. s nereden geliyor? | 9: Hasan Beyin Oğlu — Orada değil.. Acaba aynalı ( dolapta mı? Şu aynalı dolabı açın bakalım. t /7 L 10: Hasan Beyin Oğlu — Orada da yok... Şu yükü 1l: Hasan Beyin Oğlu — Tamam... İşte çocuk mey- | — -12: Hasan Beyin Oğlu — Ayol, be çocuk, yükür açın bakalım... Mutlaka yükte olacak.. dana çıktı... Gel bakalım, al oyuncakları! nc saklandın? Sen muhtekir misin ki bacak bucal içine kaçıvarsın?

Bu sayıdan diğer sayfalar: