28 Ocak 1938 Tarihli Tan Gazetesi Sayfa 12

28 Ocak 1938 tarihli Tan Gazetesi Sayfa 12
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

TAN — 2841.005 Mideniz bozuk, diliniz paslı, kabız çekiyorsunuz, iştihanız yok mutlak HASAN MEYVA ÖZÜ almız. Yarım bardak su “> alınan ve meyva usarelerinden (yapılan bu harika midenize 6 ve Oo verecektir. büyük 40O, dört misli Kuruş HASAN Gazoz Ozü Limon, Portakal, Frenk üzümü, Muz ve Mandalina çeşitleri çıkmıştır. Meyva usarelerinden yapılmıştır. Şampanya gibi lezzetli ve midevidir. Misafirlerinize HASAN GAZOZ ÖZÜ ikram ediniz. Yakında, Ananas, Çilek, Kayısı, Ağaç Çileği nevileri çıkacaktır. Şişesi 25, büyük 35, dörtmisi (50) kuruştur. EMNİYETLİ MÜSTAHZAR MİDEYİ BOZMAZ-KALBI YORMAZ FENASPiIN KAŞELERİ GRİP,NEZLE. BAŞ, 'DİŞ.ROMATİZMA ve BÜTÜN AGRILARLA SANCILAR İÇİN BİR TEK KAŞE ALMAK KÂFİDİR SİGARADA | ç SENİZ Soğuk algınlığı - Nezleye karşı RADYOLİN'le | 5 .1j/. 5x | PASTİL ANTİSEPTİK Sabah, öğle ve akşam her yemekten sonra günde 3 defa fırçaladığınız takdi: da dişlerini- zin sağlamlığına ve güzelliğine halel gelmez. İç ve dış basur memelerinde, basur memelerinin her türü Teneffüs “yoltarile geçen itihaplarında, cerahatlenmiş fistüllerde, kanayan basur me- ' İ hastalıklara karşı koruyucu nelerinin tedavis'nde daima muvaffakıvet'e şifayı temin eder tesiri kat'i pastillerdir. Nez le, bronşit, grip ve boğaz ra hatsızlıklarında, ses kısıklı: ğmda pek faydalıdır. Bütün eczanelerde bulunur. İNGİLİZ KANZUK ECZANESİ BEYOĞLU, ISTANBUL # ALA GA AAA AKLA SÜMER BANK BURSA MERİNOS FABRİKASI Gerek dokuma ve gerek her türlü #ri- kotaj yün ipliklerini imale ve sipariş kabu- lüne başlamıştır. ELİ Dişlerdeki leke, pası ve kefekileri | lerinin fltihaplanmasını menelerek temizler, ağızdaki mikropları imha | ağızda daimi sıhhat, daimi cazibe, eder. Dişlerin çürümesini, ve diş et- | daimi güzellik yaratır, Fakat sabah, öğle ve akşam her yemekten sonra gürde 3 defa fırçalamayı ihmal etmeyiniz. e m e ni 0 RR vE, Bayramda yalnız KIZILAY GAZETESİ Çıkacaktır. İlânlarınızı vermekle hem kendinize ve hem de Kızılaya yardım etmiş olacaksınız. AAA AAA ÇİYA © Cihansümul şöhreti halz elektrik lamba, fe- near ve ölllerin en büyük markası Merinos Fabrikası yün iplikleri yabancı & memleketler ipliklerine olan ihtiyacı to- mamen ortadan ka'dıracaktır. 2) NK BOURLA BİRADERLER e İplik nümunelerini Bursada Merinos 3İ N iŞ ç Fabrikası Direktörlüğünde görebilirsiniz Mİ EVEREADY dIr Bu markadan hiç şaşmayınız. 1 Müracaat yeri : rtünbulda;" Postahane karsısında! Kızılay. satış bürosu. ADEMİ İKTİDAR & Tal: 2203” lsasbulda, Bostahane ürkasızda İlmek Şir Mi REC urun Ca UEEUNNERLULESNR B Keti. Tel: 20094 -9£ 3 HIMM, ve, BELGEVŞEKLİĞİNE KARŞI i — Türk Hava Kurumu Satınalma Komisyonundan : 25. ci tertip piyango biletleri için 140000 Türkçe ve 10.000 Franszel P R Oo F L K Ss İ N İ el plânı ile 10.000 duvar plânı ve 10.000 resimli afiş. bastırılacakti İ 311.688 pazartesi günü saat 15 de münakasası yapılacağından st Tabletleri. amumumumuuzz (İler eczanede arayınız 1 olanların şartnamesini görmek zere Piyango Direktörlüğü mutasetl Belsoğukluğu ve Frengiden korur. (Posta kutusu) 1255 Hormobin Galata İstanbul sine müracaatleri, “541, ve oradan istivebilirsiniz. 0

Bu sayıdan diğer sayfalar: