10 Mart 1956 Tarihli Akis Dergisi Sayfa 36

10 Mart 1956 tarihli Akis Dergisi Sayfa 36
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

l“ııılııı. . BU z000 AAKTKITI âu * edekhilrceğinle hir İslmdir Ambalâj üÜzerinde banit bir beraher Opumara müstahsarın — kalitesini İ dakik testleri, gaytt skı kontrolü, en dikkatli itinayı ili- de eder! Nerede yapılırıa yapıl: Fgn, bütüm Saulbb müstahrarları Bzerinde movcud kontrol mutn- . .'ı'lll'l, Hizin İçin, mutluk safiyeti, 1 " k dik. ı vlecanlisül, müdemiriyoti.. ve bü. opüin St müstahsarlarinin en Paşlar en söna İladür gayet Hiki hür kantrolden geçirilliğini Hade Ceden bir garanti teşkil eder, — İştanhüldaki yeni Soülhh Dimzatırarma — Bürleşik .Duvlet. larından 8000 kilormutralik bir Dt BUt İlman ——%;_M%.ş AA fllıİe e| Nİ Vi Büzünün yeni MAşçları çacuğu. Ha İçim duha arün bir ümerü iada eder. elonirsle — numaranı herkaagi bür Satili Uücmin turühçenlal ve. vir Küllümilür İytidal tmadilelerim Cneriden geldiğimi sörler, kmalütin ha salhmintdin, ider kimdarim galıçliğimi ve yapılam İnliilim iert. keri antatır, Dünyanmm her yerla. ile İmekl edilde bütün Soüllık seiba, ve bünkera üit mülesami tüperler “dün tekemmül ttirilen ayül dax Hik testlesi kullanır. Herhanıri bir Soullb Laborglunr — teralındün kmal edilen bütün illşlar Mürker munyenalerden — geçebilmelidir. LAÇLARI YüvügöCEREMİ Üi | : M bi r Besş Eçülik Lüboraluvarindeki bir kütlüyhamede sahlasmıktadır. $ “Museld Sanllıi'in verkr nenketra eei yapılmaktadır. Hütüm Eyaihi mürtaktatları ea kal'i kimyesi, Ia siki *a Mmkrabiyolafik taklili *& Gazyenelere tÂhi tutwlür, Her Üür,

Bu sayıdan diğer sayfalar: