5 Ocak 1963 Tarihli Akis Dergisi Sayfa 21

5 Ocak 1963 tarihli Akis Dergisi Sayfa 21
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Zannedildiğinin aksine, kadınlar, memleket meselelerinde çabucak fi- kir sahibi olur ve bu fikirleri büyük cesaretle savunurlar. Bir ilçe başka- nı, şunu iyi bilmelidir ki, eğer bir evde bir kadını kazanmışsa, o evin halkım kazanmış demektir. o Bugün bu büyük bir memleket meselesi, plânlı kalkınmayı halka benimset- mektir. Bunu önce, ev kadınına ka- bul ettirmek gerekir. Kadın Kolları birer eğitim merkezi gibi çalışacak, Kadını uyaracak, yetiştirecek, harem - selâmlığı kökünden yok etmek için meseleleri Kadının ayağına götüre- cek, oradan alıp Büyük Meclise ge- tirecektirler. Çünkü bu kollar, aynı zamanda Kadım siyasi hayata alıştı- ran bir ekoldürler. Zarife Koçak, Kadının kalkınması için Köy Ensti- görmekted raz medeniyet görmüşse, orada vak- tiyle bir enstitünün bulunduğunu öğ- renmiştir. o Yapılacak en önemli iş, Kadın Kolu teşkilâtını her ile götür- mektir. Bunun için en kısa zamanda geziler yapılacak ve ilk olarak Ka- radenize gidilecektir. -.Bu gezilere Kadın Kolları, Gençlik Kolları ve A- na Kademe hep beraber bir ekip ha- linde katılacak, kollar, sembolik ola- mânada kurulacaktır. Çalışma kültü- rel, sosyal ve siyasi olacak, partiye yeniden dinamizm, gençlik getirile- ktir. Yıldızlar Şakacıdır KOVA BURCU Son Havadis: (21 Ocak - 26 Şubat) — Biraz büyük sözü dinleseydiniz bu hal başınıza gelmezdi. Gördünüz mü- dik kafalılığın neticesini? Bari bun- dan ders alın da bir daha kendi bil- diğinizde ısrar etmeyin. Tasvir: (21 Ocak - 19 Şubat) — Bu gün sizin için iş bakımından son de- rece hareketti. Teni yeni kapılar açı- lacak. Uğur sayınız. Adalet: (21 Ocak . 20 Şubat Hislerinizi hemen belli ettiğiniz için ekseriya karşınızdaki insanları kır- mış oluyorsunuz. Milliyet: Parlak bir fikriniz var, mekten çekinmeyiniz. (21 Ocak - 19 Şubat) — tatbik et- Hürriyet: (21 Ocak - 20 Şubat) — Basit ve önemsiz bir takım olayları yine lüzumundan fazla kurcalamağa başladığınız için sık sık tenkid ko- nusu haline geldiğinizi de bilin. Hareket: (21 Ocak - 19 Şubat) — Vakit vakit kararsızlık içinde boca- lıyorsunuz, o zaman güvendiğiniz bi- rine sorun Tercüman: (21 Ocak - 19 Şubat) — Bugün bir mesele canınızı sıka- cak, onu hal yoluna koymak için bir hayli uğraşacaksınız. Biraz da kalb kıracaksınız. Yeni Sabah: (21 Ocak - 19 şubat) — Kısa bir zaman içinde ya ahvalin- den, ya da sıhhatinden endişeniz o- lan bir kimseden iyi bir haber var. Dünya: (22 Ocak - 18 Şubat) — Dikkatsizlik e küçük bir ha- ta işleyeceksiniz Aksam: (21 Ocak - 19 Şubat) — Kendinize daha kazançlı yeni iş sa- baları aramalısınız. Yeni İstanbul: (21 Ocak - 19 Şu- bat) — Bugün biraz üzüleceksiniz, fakat sebebi çok basit ve geçici. Sıh- hatiniz iyi. AKİS/21

Bu sayıdan diğer sayfalar: