5 Ocak 1963 Tarihli Akis Dergisi Sayfa 3

5 Ocak 1963 tarihli Akis Dergisi Sayfa 3
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Pan Am ile uçtuğunuz zaman dünyanın en tecrübeli Jet ellerindesiniz! Fan Ameritan Jet Clipper'in kumamin nletlerini idarş eden ellerin bir husüni- veli vardır — bu hususiyeti tecriibedir. Şunu bir sn için düşününüz: Pan Amr rican jet pilotları, bütün diğer havayolu şirketlerinin toplamından dah fuzin — bir milyon cıvarında — yolcuyu de mizaşımı oçurmuğinrdır. Mer Par Merican jsi seferinde bü uçuş İcerübesinin Üstün löğünü bizmi mlüşahnde edebilirsiniz Pün American — diğer havayolu girket- İsrine nispeten — dahn fuzla jel servisi yapmaktadır. Dünyanın en tercribeli havayollarım tercih etmeniz için bu da ayrı bir sebeptir, 6 kıtadaki 80 memlekete yapılan jet servisleri hakkında tamamlayıcı bilgi almak ve rezervasyon için lütfen Seya- hüt Acenlenizs veya Pan American Bürolüarma müracat ediniz: İŞTANBINDA | #elton Duel #rethali, Tul ET ğd ağ Nd ANKARADA © Miaetüirk Maşhemei 3, Tak, e A Haaa eğe 0 İLMİNDE © vlzmir Fülaa önü, Tal Tdi Yendi Mari, sg Vm Pin OP DONYANIN EN TECRÜBELİ HAVAYOLLARI o

Bu sayıdan diğer sayfalar: