5 Ocak 1963 Tarihli Akis Dergisi Sayfa 22

5 Ocak 1963 tarihli Akis Dergisi Sayfa 22
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

A Kİ 5 İ n ANKETİ Gençlik Neyle Meşgul Bu haftaki anketimize DI'C Fakültesi öğrencileri cevap Sualimiz ayniydi: Dil. Tarih - Coğrafya Fakültesi: Ankete iştirak edenler: 71 öğrenci. Nurşen Tınaz * Sevda Şengül - Aylin Cumalı - Ayla Pamir - Sevim Özkaya - Ali Çetiner * Ayşe Karaca * Gürbüz Alp - Sakarya Ulusoy - Mustafa Asım * Müge Arzu . Nuri Zaimoğlu - Kemal Ararat - Nesrin Köksal - Remsiye Balabanoğlu - Gök- han Gündüz Sipahi - Hülya Koçak - Ayşen Atsavun - Hayrünnisa Hep- güler - Huriye Özalp - Hami Kuşçu -Oznur Ünver - Nurten Ozcan - İh- san Gökgiray . Enver Akbay - Ya- VUZ - Vildan Çetinel - Ümit Güven - Alev Şemeli - Melek Yıldı- rım - "Bülent Çabuker * Necdet Sü- mer * Gönül Kayan - Türkân Özalp - AKİS/23 verdiler. Türk Yüksek Tahsil gençliğinin en fazla konuştuğu üç konu nedirt. Aşağıda bu suale verilen ilgi çekici cevapları bulacaksınız. Lâle Özençay - Zeynep Ersan - Gül- nar Gürol - Gür Karasu - İhsan Tok- söz - İzzet Güler - Aykut Birkan - Tunga Ocakçıoğlu - Çetin Yıldırım - Ahmet Türkoğlu - Mehmet Eskioğ- lu - Ziver Kayserili - Kadir Türkoğ- lu - Recep Meriç - Ahmet Sevin - Ar- sal Özarın . Yiğit Sayılgan - Dur- muş Acar - Yahya Adalı * Mehmet Ali - Derviş Hasan - Yusuf Rıfat Volkan - Sevinç Işılsoy - Yıldız Bay- kal - Nihat Sümer - Serpil Özakman - Nazlı Ertan - Gülsen Koraltürk - Ayşe Erdil - Gül Parlar - Tülin Yıl- maz - Nilgün Yılmaz * Kaya Özgen - Ayhan Çetinkaya - Seniha Türek - Semra Yurdaer - Doğan Kalyon. D.T. c. Fakültesi binası Jlim yuvası Aralarında en çok konuştukları konular: Dersler (38), 2 — Sanat 2) 32 Aşk (Al), 4 — Aktüalite (22), 5 — Siyaset (3). 6 — Sosyal Konular (14), 7 — Moda (10), 8 — li (9), 9 — İlmi konular (9), 10 — Spor (8), 11 — si ait meseleler (7), 12 — Me seleleri (7), 18 — Şahsi Keme a 14 — İktisadi konular (4), 15 — dikodu (2), 16 — Dini konular 6, 17 — Dış politika (2), 18 — Cinsiyet meseleleri (2), 19 — Ahlâki konu- lar (1), 20 — e ve maddi kifa- yetsizlik d), 21 — Eğitim ME leri (1), 22 — İrkçik (1), 23 — İk- tisadi doktrinler (Dd.

Bu sayıdan diğer sayfalar: