2 Mart 1938 Tarihli Ulus Gazetesi Sayfa 5

2 Mart 1938 tarihli Ulus Gazetesi Sayfa 5
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

2.3.1938 güreensasaenaz HAYAT W ve. SHAT Yerden cıkan “elektrik ULUS Kamutay kış tatilini bitirdi bugün tekrar çalışmalarına başlıyor (Başı 1 inci sayfada) Avusturyada vaziyet Lingde yapılacak bir nümayişi İlGün içinl Bir resim sergisi hükümet yasak etti Zeytin ağaçlarının aşılanması 8-9 yaşında Gazi Osman Paşanın müdafaa- sında “Plevne” de küçük yaşta bulunmuş olan bi: zabiti oildafanarnla bir ingiliz za biti” tefrikasının mütercimi: deki Çocukluk hatıralarını anlattı, Neden e receğiz. yet alli iii YEŞİL DEFTER Musunuz Adam hayretle kadını süzdü.: Ve mi tarif etti, Haysloj — Pek ia, Viv, hemen İnhisarlar idaresinin yeni yıl büdçesi — Ya! Dedi, Viv:

Bu sayıdan diğer sayfalar: