2 Mart 1938 Tarihli Ulus Gazetesi Sayfa 8

2 Mart 1938 tarihli Ulus Gazetesi Sayfa 8
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

e ULUS zag B. Metaksasve B. Komnen | Balkan antantı kararları | Büdce ri verildi Dün coşkun fezahürler arasında memleketlerine döndüler B. Stoyadinoviç Belgrad yolunda Sofyadan geçerken Bulgar başbakanı Köseivanofla Sevgi tezahürleri Ekselâns Komnen'in sözleri Küçük Dış Haberler Heyecanlı tezahürler Sayın misafirler hareketlerinde (Başı 1 inci sayfada, nasıl tefsir ediliyor? 1 (A.A) — Atina İstanbul borsası 1-3-1938 PARALAR ALIŞ (o SATIŞ Sterlin 621— 632— Dolar 126— Prank Liret Belç, frangı Drahmi İs. frangı Leva Florin Kuron Çek, Şilin Avus, Pezeta İtalya > İngiltere ile anlaşmak için ie: ne gibi şeyler İstiyor * Kuron İn ESHAM VE TAHVİLAT , AÇILIŞ KAPANIŞ 1933 Türk Borcul. 1920 | 19225 ( Vadeli ) ” ” “TL 1920 19.20 ( Vadeli ) Türkiye İş Bankası 10.35 O 1035 ve İtalya Eğer bütün noktalarda Cezaevi Aydın kar- mevkide senesi içinde (yirmi bin) mali yılı için- yazılı şartname ve M. U. liğinde para- silsilei fia€ Türk - islâm eserleri verilen hediyeler Kundakçılık yapmak

Bu sayıdan diğer sayfalar: