2 Mart 1938 Tarihli Ulus Gazetesi Sayfa 7

2 Mart 1938 tarihli Ulus Gazetesi Sayfa 7
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Boyuna der Dostlarımızın hoşuna gitmek istiyorsanız.. dlerinizi anlatıp onların canını sl Bir kadın dostum var ei ii kendisi zeki ve sel miş ol gok ye dan kaçı lan apartmanında, in lâzım gelen Suare manfosu ibi çok iyi giyini zel EL di ediy bu kadının dostları pek az V likle ri ve EEE > iye ayıdan bahsediyo e bir zevkle döşen- iyor. il at Bi acaba niçin, e herkes on- Pike telefonda iş başka "Kanla, — Siz yes Vaziyetteyim... da a or ip yali ke: ii kendime w çok e ve lüzumlu bir bike t ika Kİ çeker ibi, ie akika olunca canmız sıkılı ime ia yi dakika da n iki kün geçince, ken- caba devam ede- Fla- | rm Siyah reyondan yapılmış olan bu güzel öğle sonu robu gümüş lame ü ir. yor ve rsUNnUZ, On e. süslenmiştir. izm ee felâketiyle Oon dakikadan meşgul olamazlar. Hele Önler lerindeki m şak pu din vi Judaklı n bütün bunların hu- memi, b kendisindeki menfi ve yoru rr zamal > İe e korkunç halitayı dü- leri e e m i i i biliniz: Size diyor. | ala: e I hal- Kürk gittikçe taammüm ediy. e İİ mi di Kem Yalnız sokakta giymek için de- s > 2 lerde taşımak için de mi” netici elleri ibda edik| siz Klm, diye sor- | Hoşa gitmek istiyorsanız, derdle- kardaki resüi nl han ya bile “İyiyim” Jrinizden ya hiç bahsetmeyiniz, ya- eöndüğünüz muhteşem suare pi e vok ve bahasini ü, beyaz rus ermininden yapılmıştır. Bu güzel siyah bluzun ön kısmında beyaz bir parça vardır. ia sonza giyilmek içindir. 42 bedende bir bayan iç bluzun örülmesine kâfidir. y e Sl bilhesen kadırlar, beşkö- 'EFSER ABLA den yapılmış zarif bir şapka. Ten güzelliği için soğuk iz. B, yah renkte göz alıcı ve çok Kırmızı, yeşil ve mavi tonlarda jerse- iye dö. e .Suyun pir hi ; sr pe v fular eek ai > ye e | aney dike edil Kend — - Brkekler kei tenimizi keleş atmak için müzik refakatinde yapılacak ekzersizler çok müsbet Adım neticeler verir Yeme li Nasıl oturup kalkmalı ve nasıl ayakta durmalı ? va rek amiri lari en kötü tarafları şudı bül gün ya hud da bir yazıhanenin le otururlar. Bunun içi İl peel bir idman yapan Krem yad gayret İman sarlederler ve «anamda yorgun düşerler; başla — Bier oturmanın ve ayakta durmanın en muvafık Miri a ın bu kadar yorulmazsınız. Ayakta durmaktan. başlıyalım : Sizi ayakta tutmak işini, zaten yo- rulmuş olan adalelerinizle asabını- za değil, kemiklerinize yükleyin! Eğer vücudunuzun çe: mu ezmeli bir hale yu en ulundurursanız, mik zun ağırlığından kendi payına düm taşımış ol tut rmeyiniz, miz leleriniz sertleşir ve başınız gayrı AY fabiz olarak; omuzlarınızın üzerine ağır basar. Bazı insanlar görürsünüz ki bun- lar a durdukları zaman, bir İm leriyle çıkarıb bütün ağır. 5 ar din- ya iki asmak k biz yendesiyi ile e ahenkli ve mevzi olması e dizerine eyi böylece dendirdiklerin ei li, ağırlığı i ayak üzerine taksim ik dee sırtı bir hizada öl Eğer bir Dee yahud eviniz. de a; ayak üzeri > saman, i tehlikeler. den biri olan yassı aklliğin da önüne Şzeilmiz — Yürürken faza edin. Dizleri deği İ galarınızi zla yürüdüğünüze emi. Jan: Adımlarınızı boyunuza » olarak atın, Topukları zerin. de dönmeyin; böyle bir hareketin ei 5 9 hem faydalı, hem eğlenceli olur. Yukarda resmini gördüğünüz güzel rimizi giyerek sokağa çıkarız. Ya gir Soğuk su kkk Lİ çek veya iğ benzetirler. Biz Bir muvazene meselesi, biraz da, dür. Dek riyle Vi e ame > majl renkte üzümler ve asma yapri utfağınızın fırınında yemekleri iyi kikate bakalım: Teninizin | va ö i pen n ve di pes yanları Bi Br az burn iyi şe | gm ez Şan bulunmasını isteyorsamız, farın EY ir ge ba iskarpine alışkın yola Me . li SR A Mile lynn ge. sak alar yal Edivenin tarihi elikle b li ayatsızlığ hi yi hararetin ör; ge- hiç de ii e İş edec: ceksiniz. Fakat “Yüksek ökçeli de Ezel bam) ei e İle Ni by topuk üzerine Dmemez Lat kiş şekilde hareket ederl zın, eldivenle gezenlerimiz pek . azal- vi yığın tuvalet malzemesi pa dir. e b ellerine mikrop değmesini rn Gr in gene moda olmağa Mami. e parasız vasıtalarla gözel | * Fakat ayakta iyi dursanız ve iyi bir takım meraklılardan İ- arla güzel kombine|“7. yürüseniz Bile bazan bu vaziyeti, len altı. Bu sebeble belki de el- zonlar bulabilirsiniz : Mes. zi kuvvetlendirmek mi İsti- | otururken ve ze yah e andan die defa soğuk memleketlerde * N > 'Orsanız zi renkli bir eteklikle çizgili bir jaket rinde uyarken bo:ğybilir, ir kisi sanıesımiz. Halbuki el e a Soğuk alli siniz. Bir Me Er sine olarak, size yi b Teninizin SE sie a ilnd çok kadınlar, ii nin kenarına çok ie ri iz renkli bir jak, Bizi Şi SAT 1 İsti e ni dayarlar. | YET Sa aim keşfedilmi Bu ere geri sıl ilmi lüzumlu| Firavun Tutankamen'in Bir yere dayanmamış o- Bir dokto, Hi göre dalan az mermi tutulduk- | Soğuk su içiniz. E 7 Bluz bilhassa 300 gram yü ivenlerden bir çift bu- lar öne uri çıkar, Sandalyada tamamiyle arkaya # yaslanarak oturmalıdır. eyi muştur. el ancak on birinci asırda eldiven yapmağa başlamışlardır. Orta ki , 0- İyetlidir. Sabahi. k imi ma, meselâ alir ay icin bıyık bi tırabilirsiniz. O buna ne der ba? vay a ĞI ” i müstah zırlarından daha faydası dokunur. , onun ii G — e değil, kalçalı iniz. ması manasına öçlirdi.

Bu sayıdan diğer sayfalar: