2 Mart 1938 Tarihli Ulus Gazetesi Sayfa 9

2 Mart 1938 tarihli Ulus Gazetesi Sayfa 9
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

ULUS —9— Askerlik (bahisleri | İspanya harbinden alınan dersler: 2.3.1938 Macar hikâyesi Ya duyulursa.. Çeviren: Zahir Ferid Yazan: Lajos Nagy Piyade ve topçunun en iyi silâhı 9 milimetrelik tüfek ve obüstür Piyadenin himayesinde ilerlemiyen tanklar kolay bir av oluyor Geri hizmetlerin ehemmiyeti bu harbfe bir daha anlaşılmıştır 21.00 Pazar ve cumartesi günlerinden TL HALK bmmneie beş matineleri: 12.15 Film değişme günleri: i ve Cuma, Lüzumlu Te date Numaraları ilk gechieirin v rleri Sal İlk sefer 645 715 Ulus M. dan K. dere'ye K. dere'den Ulus M, na Ulus M. dan Çankaya'ya 7.25 23.00 Çankaya'dan Ulus M.na 7.10 23.20 Ulus M. dan Dikmen'e oo 730 Dikmen'den Ulus M.na o 800 Ulus M. dan Keçiören'e (o 630 21.00 Keçiören'de Ulus M.na 700 21.30 Ulus M. dan İri 630 2030 Etlik'ten Ulu 700 2100 ısrarları bu tanklardır. Sürat kazanmak i- Bu tanklar saatte Ulus M. dan Cebeci'ye o 700 23.00 Cebeci'denUlus M. na 700 2300 Cebeci'den As, fabl. ra 7.00 As. fabl. dan Cebeci'ye o —— Yenişehir'den Ulus M.na 7.00 2300 Ulus M. dan Yenişehir'e (o 7.10 23.00 $. pazarı'ndan Akköprü'ye 6.45 Oo 730 Akköprüden S. pazarı'na 800 O 9 $ o kadar sarsılmakta- tüfek bile bu koya- — Küzüm! Bu delikanlı hep oturur? Bunun işi gücü a Saatleri stanbul müdüre mp stmuşlardı. inis cevab ama 19, Bi ve AS - de hi aaa cü is sürat) si emi e (Kayse- yi, ivan, Amara bu hat üzerindedi iyarbakır hattı 82 Zonguldak hattı : ie e Kırıkkale'ye rayotobüs ,, 16.05 obüs, 75 milimetrelik tank, Rumi - 1353 Seber: 7 .D., Akşam; ri ol Sekiz buçuk tonluk di, — Bizim, Umum müdür bana Vilâyet kadrolarında münakaleler tanklarınm * Ankara, B. Helmfut Klotz eski Piyor... de kaldım... Marton ayağa kalktı: — Anna! Eğer benden Sivas, Urfa, olan orta yaşir, biraz Les Annales'ten memnun Tabii Anna İzmir Enternasyonal Fuarına hazırlanınız 20 ağustos 20 eylül 1938 çe 3—7041

Bu sayıdan diğer sayfalar: