26 Mayıs 1956 Tarihli Akis Dergisi Sayfa 36

26 Mayıs 1956 tarihli Akis Dergisi Sayfa 36
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Dizanteriyi önlemek için neler yapabilirsiniz ? Dizanteri çocuklarda daaha çok ve daha şıddetlı olur Küçük çocuğunuza daima ellerinizi yıkayın Dizanterinin Amili, ufak, tek hücreli bir canlıdır, barsak cidarlarına girerek şiddetli iltihaplanma ve ishal tevlid eder. Hattâ öldürebilir. Dizanteri son derece bulaşıcıdır, bir tek dizanterili, yemekler ve su vasıtasile yüzlerce insana hastalık nakledebilir. Sağlık korunumunun fena olduğu yerlere hâs bar hastalık olan dizanteri sineklerin bol olduğu, ılık ve ratıp iklimli yerler- de bilhassa kolayca yayılır. Lâğımların bozukluğu, kirli su ve süt, bu hasta- lığın mikroplarını bulaştırır. Temizlik, dizanteriye karşı en iyi silâhlardan biridir. Bu, en mühim sağlık konularına dair hazır- esidir. Bu yazılarda, sağlığınızı korumakla kalmayıp bir ömür sürmenizi de nasıl mümkün lanmış yazılardan bir tan nuzla tam işbirliğinin, uzun ve sıhhatli kılacağını göreceksiniz. Kapak Baskısı : SONHAVADİS MATBAASI Dizanteri mikropları elden ağıza kolayca geçerler. Elleriniz re yiyecekler başlıca mikrop taşıyıcılardır. Yiyecekler, İçecekler, Eller, Sinekler: dizanteri mikroplarının başlıca taşıyı- cılarıdır. Dizanteriyi önlemek için şun- ları yapabilirsiniz : 1) Evlerinize sinek- leri sokmıyacak tertibat alın, DDT gibi insektisidler kullanın. 2) İçme suyunu kaynatın. Yemekleri iyice pişirin. 3) Yemek kaplarını sıcak, sabunlu suyla yıkayın. Tuvalette oturulan kısımları iyice silin. 4) Çok temiz olun, ellerinizi tuvaletten sonra, yemeklerden evvel, daima yıkayın. 5) İshal, bilhassa ço- cuklarda, görüldüğü zaman hastayı tecrid edin ve doktoru çağırın. İshal hemen alâka gösterilmesi icabeden bir işarettir. doktoru- Bilhassa çocuklarda ishal belirtisi görülür göl mez, doktorunuzu çağırın Dizanteri ilk 24 saat zarfında en bulaşıcı halindedir. Dizanterinin iki esas cinsi vardır: Ba- silli dizanteri ve amibli dizanteri. Ba- silli dizanteri birden bire, yüksek ateş, şiddetli ishal, mide ağrısı ve bu- lantıyla başlar. Amibli dizanteri yavaş yavaş ortaya çıkar, yorgunluk hissi verebilir ve biraz ishal görülür Fakat her iki dizanteri de, tedavi görmezse müzminleşir ve hattâ öldürebilir Ya- hut mafsal iltihabı veya diğer ihtilâf- lara seheb olur Herhangi bir şiddetli veya devamlı ishal karşısında, dokto- runuzu görünüz Sizi o tedavi edebilir, çünkü elinde dizanteriye karşı, tesirli yeni ilâçlar va SOUIBB İLAÇLARI 1858 DENBERİ Rüzgârlı Sokak — ANKARA

Bu sayıdan diğer sayfalar: