28 Ocak 1938 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 10

28 Ocak 1938 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 10
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Sahife 10 AKŞAM 28 Kânunusani 1938 FENNİN 1 lik ve 10 luk BiR HARIKASI: KESKİN KAŞELERİ üşütme, gri nezleye ve ağrılara bire birdr. <5 Kumbör&/ biri EVİNİZDE BİR PUDRA MÜSABAKASI YAPINIZ Kullandığınız pudranın rengi ne olursa olsun belki de size uygun gel- miyor. Bazı sarışınlar, esmerlere mahsus bir pudra kullandıklarında ken- dilerine daha uygun geldiği gibi bazı esmerler de, sarışlara mahsus bir pudra kullandıklarında keza kendilerine daha uygun gelebilir. Bunu an- lamanın çaresi, yüzünüzün bir tarafında bir renk ve diğer tarafında baş- ka renk pudra tecrübe etmektir. Posta, ambalaj vesair masarife karşılık olmak üzere İstanbul 622 pos- ta kutusu adresine (T. A. 5) rumuzile 12 kuruşluk pul gönderdiğiniz takdirde size hususi modelde bir kutu pudra ile muhtelif renklerde nü- munelik 4 ufak paket pudra gönderilecektir. Mektubunuzda her vakit kullandığınız pudranın rengini de bildirmeği unutmayınız. Bu suretle yalnız kendi başınıza veya arkadaşınızla beraber tecrübe ederek hakikf bir pudra müsabakası yapmış olursunuz. Tokalon pudrasınn her tene uygun yeni ve orijinal renkleri vardır. Bu pudra havalandırılmış, gayri mer'i ve ka'iyyen sudan müteessir ol- maz, Gazeteler, iki Amerikalı yüzücünün sudan müteessir olmıyan bu pudrayı kullanarak iştirak ettikleri olimpik oyunlarından sora bile ten- lerinin kat'iyen bozulmadığını yazıyorlar. Nümune isteyenlerin çokluğu karşısında gönder- me işinin birkaç gün geri kalmasının mazur gö- rülmesini muhterem müşterilerimizden rica ederiz KUMRAL - SiYAK Ter ve yıkanmakla kat'- İ iyyen çıkmaz; tabii renk 4 veren tanınmış yegâne sıhhi saç boyalarıdır İNGİLİZ KANZUK ECZANESİ BEYOĞLU — İSTANBUL SATILIK 2 EV Kızılay Istanbul Mümessilliğinden: Balatla Kesmekayada Hamami Muhittin mahallesinde bulunan 71 ve 78 numaralı kısmen kâgir iki ev elverişli fiyatla satılıktır. Almak İsteyen- lerin Sirkecide Kınlay Hanının ikinci katında $ numaraya müracaatları. Yy »

Bu sayıdan diğer sayfalar: