25 Mart 1938 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 12

25 Mart 1938 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 12
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Sahife 12 Midenin iyileşmesi Barsakların; faaliyeti Hazmın kolaylaşması iştahın ziyadeleşmesi Neşenin artması Sıhhatin düzelmesi Hasan Meyva Özü ile kabildir. Çok saf meyvaların usarele rinden i istihsal ve istih- zar 4. miş olup mi ve barsakları ıslah eder, temizler. Ekşilik, şişkinlik, ağrı ve ram kğ İştihayı tezyid, hazmı ko- laylaş Her sira bir saat sonra yarım ilâ bir çorba kaşığını yarım bardak su içine ka- * rıştırarak ve köpürterek, içenler, mide ra- hatsızlıkları çekmezler. Her sabah aç kar- nına bir çorba kaşığı müleyyin ve ikisi mü hildir. Kocu yarım tertib almalıdır. Radyosu ile bütün dunyay dinleyiniz. hye ve sinirden Pin en baş a e ile geçer, Tecrübe ediniz. Toptan aa deposu: İstanbul Sultanhamam Hamdi bey geçidi No. 54, berakne satış yeri: Galatada Ban- kalar nden RA| İN mağazası ve Anadolunun bütün ia emi acentalarımız vardır. FEMİL pll p nın tanıttığı FOSF, SOL hakikaten il bir zamanda ' vücude dinçlik, cilde penbelik, saçlara, gözlere par- kan, kuvvet, iştiha şu- rubudur. Her eczanede bulunur. » 25 Mart 1938 MUZ ÇiLEK ViŞNE LiMON KAYISI ANANES SiNALKO ŞEFTALI PORTAKAL MANDALiINA FRENK ÜZÜMÜ Hasan Gazi Meyva Özü- — Saz Özü mm eme meyal olup e a e ve ve amp e e Zen Hasan Gazoz Özü ik- ram ediyorlar, NEZLE-GRIP Baş, diş ve bütün ağrılardan sizi kurtaracak yegâne ilâç eren 1-12 lik helin” arını israrla aray Taklitlerinden sakınınız GR, 7 Ziraat Vekâleti Satın alma komisyonundan: 1 — Kapalı zarf usuliyle 40 e Göztaşı satın alınacaktır. 2 — Muhammen bedel 8000 lira, ilk teminat 600 liradır. 3 — Eksiltme 11/4/1938 de ii 15 de Ziraat vekâleti binasında yapıla” aze — Şartnameler Ankarada Ziraat Vekâleti ei kal Komsiyonundğ” ital Zirant Müdürlüğünde parasız olarak v ADEMİ İKTİDARA . BEL GEVŞEKLİĞİNE FOR Lİ EMA İL KA e ili de 2490 sayılı kanin küpe ve üçüncü inmeniz keski vesikalari8 İ ml yama, »Bouuue SBHM OSH — AS SON Eun FO wwMOBN ENT ür. | 2 »w—eaexo mage

Bu sayıdan diğer sayfalar: