26 Ocak 1938 Tarihli Ulus Gazetesi Sayfa 11

26 Ocak 1938 tarihli Ulus Gazetesi Sayfa 11
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

İV Y.T İTTİ 1—494 Polathanede yapılacak GE maddelerinde yapılacaktır. 4 — Şartname ve projeler (80) bedel mukabilinde Trabzon olmalıdır. 85,000 şöminman takozu alınacak 8. IL 938 günü saat — ek ve ik rm komisyonunda Te 730 metre mura! Yağ alınacak M, M. Vekâleti Satın Alma Kanalizasyon inşaatı Kayseride bina inşaatı 7 şubat 938 dedir. M.M. hazır (152) M.M. Vekâleti Satın Alma Şartname ve e e ami hisarlar tum İnşaat RR a hil 52 liradır. Yukardakilere müracaat, “Tel. 3810 Dr. Abdülkadir ii ilân yil e satırlık küçük ilânl; Bai defa gi ? kaş İki defi uğ, e defa için 7 piş Don defa va Ya —406 e Kesip ei sokali Beton apartmanında üç oda, bir gi odası, aya ei vi lm on. alınır. 10 karş al M vir tm ö iin rağ e eselâ 10 defa ği eler — sepvedilecek bir ilin iç kuruş Ti Yar 2 i oda- Lokomotif makinisti alınacak Bir “kolazlik ol olmak e, her Kelime aralanndaki yeriz ye 30 hari itibar edilmiştir. Bir küçük iin 120 harften ibaret olmalıdrı e la her satır için ay- (0 kuruş alınır. kirilir. anı müracaat, Kışla çatısı tamiri Elektrik tesisatı bir saat evvel vermeleri. kapalı zarf usulü ile Tashih Tevhit semeri zarf eksiltme ilânı yaptırılacak Giresun Nafıa Müdürlüğünden : - Yazlık kumaş alınacak Noterlik t ve zimem ve eni . : asaleten direği mma miri özirenlede ima afi Ha Köprü inşaatı Vilâyeti mucibince alk eylemiş Trabzon kediyi: alclusul ilâ- Anafartalar KREUTZER SONAT Lil Dagever — Pater Paterson

Bu sayıdan diğer sayfalar: