26 Ocak 1938 Tarihli Ulus Gazetesi Sayfa 12

26 Ocak 1938 tarihli Ulus Gazetesi Sayfa 12
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

we a A MORA ARANMA ye ŞEHİR TİYATROSU (Halkevinde ) i Si Kânunusani cumartesi günü TN saat 2 de Umuma ” Dizili w » my Halk gecesi AŞK UYUMAZ (Komedi 4 perde) Yazan : Dilimize çeviren: de FLE ve KAYAVE Ismail Müştak Mayakon 29 - 30 cumartesi ve pazar günleri saattam 2 de (TALEBE MATİNESİ) Kişe e saat 13'den itibaren açıktır ; Oyun günleri sabah saat 10 dan itibaren açıktır. 1 Üyanış-Servetifünun 1891 Başyazarı: A. Ihsan Tokgöz 47 senedir ği çıkmakta olan bu haftalık resimli gazetenin Ankarada satış yeri AKBA Kitabevidir. Senelik abone 10 lira. 1-23 i zafer nı, diplom donör ve altın madalyayı kazanan Dünya meral 1 gıdaiyesi arasında en büyük mükâfatla e bu suretle birinciliği bihakkın tasdik olunan Hin özlü unları Dr. M. Şerif Korkut abi K MM Sit pike skişehir kaplanlı suyu Vitamin, Kalori, Gıda, Sıhhat Pirinc, Yulaf, Mercimek, Buğday, İrmik, Patates, Mısır, Türlü, Bezelye, Badem, Çavdar Özü Unlarını ği Fakat bir kaşe alınca bütün ağrılarının, hemen geçtiğini gördü. Neşesi yerine geldi Hi li ld dü i rahat- sızlığa yol açabilir. Eğer yanımızda daima Bulundurursanız kendinizi Vi m karşı bi tmiş olur 22 rn taze olarak İstanbul menba; Nazmi Apart, No.9 D. 5 1—147 Ssularını bulundurduğunu ve emir: bildi eratör e Dr. ei Seray Avrupa tetkikatından dönmi we hastalarını Çocuk pm caddesinde Kayserili İbrahim a- Dr. Raif Gürün e iri mütehassısı Ku- bule başlamıştır. Muayene saatle- ri: 15-19. Telefon: 3935 1 —314 yumu Mi sırasında No. 87 de Bileden sonra kabul eder3—7036) Bakırköy bez ve Markası 36 Metrelik fopu - kabul eder 1-141 MADA EEE AES EMAYE T.A. şirketinden: Sayıri halkımızın: rağbetini memnuniyetle gördüğü- müz fabrikamızın 85 santim enindeki kaput bezinin satış fiatını indirdiğimizi sayın müşterilerimize bildiririz 25 Topluk balyası arla Gripin isteyiniz cerrahi şefi Beher 65 kiloluk damacanası! ocuklarınıza Yediriniz. İcabında de3 ka alma > ii Fioo kuruşt Allahın yarattığı at hububattan alman, vitamini ve kalorisi kuv- güni — Telefon: Sması için 1425 numardya telefon! di ez ve tabiatin en mugaddi ve ekime leri Nara: kile arkası Ali İ| Zetmelerini ve depomuzun her za: arma yardım Onları çabuk büyütür. Ney'eli, tombul, e mal ii tombul yapar. Hasan Özlü Unlariyle um Göz tabibi nu Dr. Esedullah Somere: Dr. Şevkel Hüsnü Taray lebeci Hast. Göz Mütehası Cebeci hastanesi le rı - İşi caddı ulak, Boğaz ve Burun Trakya apartımı EN hastalıkları mütehassısı Adliye Sarayı köşesinde sarraf zorba ve yemek ea Mutlaka HASAN e dikkat. 1 — 28 makam eş kk ma ANKARA PALAS PAVİYONDA Bu akşam “Soirâe de Gala,, “İZİGANE, GECESİ! 8 5s yenehane: TI. 3912 Ev 1279 1—79 MANAS Za 4 İmtiyaz sahibi ve Bapmuharciri — i a AAA NAAR A e Neşriyatı idare eden Sale ri Müdürü Gi 'aik FENİK yas Ulus e Ankara Şenlik - Sabaha kadar - Ankarada görülmiyen, eğlenceler “Cotillon,, o “Bal, Artistler tarafından Yeni program Masalarınızı tutunuz ALL Kartal 732 kuruştur. Satış şartlarımız: pamuk İu mensucat fabrikası | 7 Fabrikada teslim, parası peşindir. Birer balyaya kadar satılır. Alivre satış yapılmaz. 183 Liradır. Ticarethanesi Ulus âbidesi karşısında ve Mey dan Palas yanmdaki KOÇAK HANINA Nakleylediğini sayın müşterilerine arzeder. 1—360 YENİ son çevirdiği almanca SİNEMALAR BU GÜN BU GECE Büyük sanatkâr Emil ği en HALK BU GÜN BU GECE Aşk — usluk sahnele - 2» dolu fevkalâde bir film OİKA İstekli kaput tüccarlarının Bakırkö- yünde şirketimize müracaatları GÜNEŞ BATARKEN Hissi ve muazzam bir şaheser 4 Seanslar:2,45 » 4,45 - 6,45 gece 2ide 1—235 BURLA BİRADERLER Baş rollerde Jean Murat-Jany Holt - Charles Vanel Seanslar: 2,30 - 4,30 - 6,30 gece 21 de Halk matinesi 12,15 de: Yalnız sen Hediyelik eşyanızı bizden alın! Halil Naci Mıhçıoğlu Ankara M: Anafartalar caddesi. Telefon: e Şubesi: Ankara Bankalar eri "Telefon 2619

Bu sayıdan diğer sayfalar: