26 Mart 1966 Tarihli Akis Dergisi Sayfa 14

26 Mart 1966 tarihli Akis Dergisi Sayfa 14
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

| ürkiye İŞ Bankası, neşir havah ile daima yakından ilgilenmiş, bu meyanda memleleei irfana daha geniş ölçüde EEE EN hizmet edebilmek mülkmadiyle Wii gi b zelil Kültür Yayınları Türk Limited. Şirkelini MEM Dİ kurmuştur. Bügüne kadar çeşilli saad Si üne tarinde yapacak alan yayınlıyan bü Şirket, fikir, sani, 7 Milyem Kiralik çekiliş igin esse EN z rumu kadar İŞ Bankasins yatır | edebiyat ve iktisat mevzularında en değerli al | eserleri halkımızın. islifndesine muhafaza rimelisiniz. Yemi Yem hi SUnMmaşiui vE sunacaktır

| 12 Milyon ümlarındeki İlreemi Bayi ak | TÜRKİYE $ BANKASI umumun le FaAAMilim iŞTiMBALINIZIN Emkiritidin İl - Türlize 1 Marlin Heliğr Yayınlarından baslar Abelirkine Öişmabeler * İyi İhsan İşi Vatandaş « Zebii ve Kumağdanik Maniekği » Atattirk'ü Özleyiş * ug - Keseli Olum » Alalğrk'yn Aaherjiğe Galt Esöristi * Ml Misadeke Başlarını * Atnire Mendolü'da » Atztürz Teukamda Olulyalar ve Pelgeter - Pehiermii Çetsklar ve İrulibem alşeşderi - Beeievem . ayan Tebeileri - Gğetke bayt ve Basrları - Dahin İleyeli ve İeerlari * Komutan Atalirk e Merlime'des Beye Mukim - Üsiğin Develerin Halım Mukdmmderler - İhsaalığın Geleceği - Alalirk'da Malıralan (Yeni Ajans; 144) — 88

Aynı gün çıkan diğer gazeteler