18 Şubat 1932 Tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 7

18 Şubat 1932 tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 7
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Bu resmin içinde gizlenmiş bir çok periler ve bir ha; dar, Bunları meydana çıkarmak için boya Katumuzı almız (Y) beri işaret edilen gözleri sarıya, (.P ) harfile işaret edilmiş yerleri pem- beya, (w ) reel Kranii yerleri beyaza, ( B ) harfile gös yerleri siyaha, ( BL ) harflerile işaretlenen yerleri maviye, (R ) harfile işaret edilen yerleri kırmızıya ve (G ) berhle e edilen yerleri yeşile boyayınız. Önünüzde bir tablo göreceksiniz. Bu si bu kâğıdın üzerine resimler yapınız, yahut bir yerden kestiğiniz” resimleri üze, rine yapıştırınız. Sonra iki par- çayı uçlarından birleştiriniz. İşte My yangına sebebivet verir- Annemin Masalları Bayrak Kapmaca Açık havada arkadaşlarınızla birlikte Ooynıyabileceğiniz. güzel bir oyan. “Yalancının Evi Yanmış Buna Kimse İnanmamış,, Saf köylüler ne bilsinler? Hem bu e desinler? SON POSTA KULÜBÜ KUPON tepeye sen çıkadur. Me bu yol en doğrudur İyip yağlar tabanları Dize dize e anutulmuş.. Bi E Gölmeliyiz biraz diye in bi 2 — Buna kızdı da suratıma 3 şöyle bir tokat indirdi | bir tekme vurdu. | Geçen Bilmecemizi “İl den İstanbulda bulunanların Pa- — Sonrada arkama böyle | O 4 — Hakkım yok mu? AYEN Bizim küçük artistler hep bir arada bisiklet oyunu oysıyorlar. Doğru Halledenler > | tebi ikinci sımftan 207 Ziya, Galata Musevi erkek mektebi talebesin- 4 Şubat 932 tarihli gazete- mizde neşrolunan bilmecedeki cakların isimlerini aşağıya yazı- Bir hediye alacak karilerimiz- besinden 147 Halide, Hayriye lisesi talebesinden 197 Raik B. Son Posta Klübüne Aza | ve Hanımlar. Kaydolunacaklar

Bu sayıdan diğer sayfalar: