19 Mart 1938 Tarihli Kurun Gazetesi Sayfa 9

19 Mart 1938 tarihli Kurun Gazetesi Sayfa 9
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

| a (Hahttanın resimleri) ği e zi & > (5ğda) bl ken Dük b ei refikası İngiliz sa; sinde dünyanın en küçük yazı makinesi Başı na, (Altta) Hitler Viyaaya ük yemi gün Alman or dusu şefi General Kaytel ile beraber, TE İLAVESİ Arjantinde yeni cümhurreisi intihabı . yapıldı vel seçimi Doktor Robrto Orkis kanemdı. Resimde yeni in ettikten sorird otomobiline Din Bilinmeyen meşhurlar Holivud cennet yahut cehenneminde yaşamak için bi irdz da in mı olmalı ? unda okuyunuz Avusturya man e A Az ye Nazırı Lord şüyor zere Alman Nazırı yenilen ayrılırken Mvazeleriyle teşyi edilmişti.

Bu sayıdan diğer sayfalar: