10 Mart 1932 Tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 7

10 Mart 1932 tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 7
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Ve Oyuncak Bir Hokkabaz Oyunu İşte size basit, fakat eğlenceli bir hokkabaz oyunu. Yere, halı üzerine oturunuz ve kolunuzun yetişeceği kadar bir mesafede önünüze bir kibrit kutusu koyunuz. Şimdi ellerinizi arkanıza bağ- layınız ve yavaş yavaş eğilerek kutuyu ağzınızla alıp alamıya- cağınızı tecrübe ediniz. İlk bakışta bu iş kolay görü- nür, fakat bir defa da arkadaş- larınıza tecrübe ettirin.. Bakın ne kadar güleceksiniz. x Makaradan Oyuncak Aönenize söyleyin, boş maka- Lâfonten Masalları: Hiç durmadan bir dakika Veriyormuş hergün emek! Arı böyle durmıyarak Dolduradursun peteği, Bu, bahçede yaşıyormuş Bir de Ağustos böceğil * Bu tembel hayvanın yokmuş Bir çalıcıdan farkı! Gece, günüz dinlenmeden Sölüyormuş türkü, şarkı! Buradaki resme bakınız. Bu resimde gördüğünüz oyuncaklar lâstik ve makara ile, kollar ve bacaklar toplu iğne veya kibrit çöpü ile yapılmıştır. Evde boş zamanlarınızda bu oyuncakları yapmak ta, onlarla oynamakta sizin için güzel bir eğlence olur. Bu Haftaki vBîlmecemiz Gizli Resimleri Bakalım Bulacakmısınız? z Y Bu resimde üç gizli kız resmi vardır. Ressamımız, bu resmi ya- parken, bu çocukları şuraya buraya gizlemiştir. Şimdi siz kaleminizi elinize alıp bu çocakları bulunuz ve boyayıp bize gönderiniz. Doğru bulanlardan 150 kişiye muhtelif hediyeler verceğiz. Hedi- yelerimiz arasında kolonya, dolma kurşun kalem, şekor, çukuleta vesaire vardır. — ÇOCUK SAYFASI— ismile çağrılmadıkça cevap vermiyor. Sağdaki yavru da sinemada lara dalıyor. Hani hakkı da yok değil. TEMBELLİĞİN SONU vr e Halledenler 25 şubat 932 tarihli nüshamızda K_Wiç_ Küçük bir yem yetiyormuş! Yaz mevsimi geçmiş böyle, Nihayet sonbahar gelmiş! bul 44 üncü ilkmektep beşinci Dökülmüş kuru yapraklar, Bağırmış: “Hey.. Arı kardeş mıftan Güzin, İstanbul Kız Orta Menekşeler, güller solmuş! *“Bir parçacık bal ver banal.. mektebi talebesinden Zübeyde Riza Kâtip sinan caddesi * » numara 9 Muazzez hanımlar, O zaman çalışkan arı Arı demiş: “Ben çalıştım, Bir Adet Dolma Kurşun Girmiş bal dolu peteğel *Erzak topladım bütün yaz! Kalemi Kazananlar “Yazın durmadan “Sen yi Pertevniyal lisesi talebesinden “Kışın dinlenirim...,, diye ! *“Yalnız keyif sürdün, baylaz!.. 107 Naki, Brlnir İncsi * * birinci sınftan Sit Bakir, Ge- lenbevi orta mektebi son sınıftan A, Şemsi, Beyazıt 47 inci ilkmek- mektep — talebesinden — Necmi Mehmet, Beyoğlu Musevi lisesi talebesinden 48 Nemika İbrahim Gelenbevi Orta mektebi ikinci Ansızın şapa oturmuş Tembel Ağustos böceği | Başlamış feryat etmiye, Çünki yokmuş yiyeceğil #“Zamanında çalışmayıp “Sürmek istiyenler safa, *“Bir gün gelir, pişman olur, “Çeker bin türlü cefa! Ğ ç sınıfından 212 Mebmet Lüötfi, Nihayet gelmiş karakış; Tembel böcek mahçup olmuş, İstanbal Kız orta mektebi tale- Yağmur.. Rüzgâr.. Bora., Tipil —| Arının bu sözlerinden! besinden 371 Hikmet, Kabataş Etrafı kaplamış karlar “Neye çalışmadım?...,, diye, lisesi talebesinden 608 Hasan Hayrettin, Üsküdar 21 inci ilk mektep dördüncü sınıfından 158 Hüseyin, Beyazıt Vecihi Münir Bey ve Hanımlar. (Arkası var) Mektepler Arasında Ankarada Bir Karlı Gün Eğİ Y sezaemı Yaşlar düşmüş gözlerinden! Bembeyaz bir çarşaf gibil M Nakleden: BÜYÜKBABA Birkaç Garip Şey Aşağıda — yazdığımız şeyleri okuyunuz. Bakâalım bun- lardan hangilerini bileceksiniz. £— En keskin” bir makasla kesemezsiniz, fakat elinizi için- den geçirebilirsiniz. 2 — Ne kadar uğraşsanız uğraşınız, ucunu tahtaya batıra- encesi he Sülee v 7 4 — Bu dişlerle çiğneyemez- siniz. * İşte cevapları; ı — Su 2 — Tırnak 3 — Gölge 4 — Tarak dişi İSON POSTA KULÜBÜ | KUPON Şimdan sonra Sön Posta Kiübüne aza olabilmek içle her hafta bu sayfada neştedeceğimiz kuponlardan — dört tane Mleme'i Geçen karlı günlerin bir hatırası. Ankara Orta Mektebi talebesi bir kar oyunundan sonra. Bu sene her tarafta kar ve kış çok oldu. Çocuklar - bol bol kar tcrmec || *> yaAlar, kızak kaydılar, heykeller yaptılar. Yukarıdaki eesmi- Mi d ll Yülk Lü eyicucsisrüsü Dir intibadır.

Bu sayıdan diğer sayfalar: