9 Nisan 1966 Tarihli Akis Dergisi Sayfa 29

9 Nisan 1966 Tarihli Akis Dergisi Sayfa 29
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

AKİS, oturup içki içiyorsunuz, gelen geçe- ni seyrediyorsunuz, Açılış gecesi hayli Bâşta Metin Ersoy, bi müzisyen, politikacı, avukat, doğrusu bayram tatilinde iç. turiz- mi desteklemiyenler burada buluş: tular. Bizim Sokak gündüzleri dis- kotek, akşamları mevhane, gecele- ri pavyon olacakmış. Yani, Ankara. ldar bundan sonra sokakta içip, so- kakta dansedecekler, İvi mi? kalabalıktı. k şarkıcı, aha “Beyoğlunda gezersin...” aP milletvekillerinden Nilüfer Gürsoyun seçim bölgesi o Bursa ama, o, bütün tatillerini İstanbulda geçiriyor; babasını görüyor, ondan direktifler alıyor... Hattâ Baba-kız, şehir içinde bazı gezintiler de vapı- vorlar. Geçenlerde birgün, birlikte, Istanbul tarafına geçip Beyoğluna da çıktılar, fakat bu gezi hüsranla sonuçlandı. Celâl Bayar ve kızını gü- renler bazı gösterilerde bulundular. Alkışlarla yuhalar birbirine karıştı. Sonra daha başka tepkiler de baş. lavınca, trafik polisi Bursa miller- vekiliyle babasını bir taksiye koyup oradan uzaklaştırmak zorunda kal . dı, Bayar, o gündenberi Çiftehavuz- lardaki evinden Bostancıya kadar vürüyüşler vapıyor, vakında oturan dostlarmna'da gidivor ama, Beyoğ- luna çıkmıyor Devlet Başkanı Operada J)evlet Başkanı Cevdet Sunay ve eşi, bayram gecesini Operada “Traviata”yı dinliyerek geçirdiler. Violetta'nın ölümünü seyretmek biraz hazindi ama, bereket, Suna Korad o kadar hazin ölmedi. Kö- rad, gayet şık bir Violetta'ydı. Hâr- tâ, penceresindeki o örümcekler de olmasa, yalnızlığı, fakirliği bile-his- sedilmiyvecekti. Suna Koradin Sca- ia operasıyla bir anlaşma yaptığını duyanlar, tabii bütün aryalarını dikkatle incelediler. Çok beğenen- ler de oldu, haval kırıklığına. uğra- vanlâr da... Bilinmeyen husus şu- dur: Suna Korad, Scala operasıyla bir dublör alina dila ve

sahneye çıkma a dör: müştür. Maria Callas" m MK yosu olan Gorlinsky, türk soprano vu yaz aylarında Kanadaya, Mont- real operasına götürmeye hazırla- nıyor. “Traviata”nın ilk gecesi, Opera salonu sahneden daha ilginçti dene- bilir. Sunayı kapıda karşılayan Mil ii Eğitim Bakanı Dengizin “Yolcu Bakan"lardan" biri olduğu hemen anlaşılıyordu. Cevdef Su- nayın, ön sırada oturan üç komu- tandan -Ri Necdet Uran, Şefik Erensü- Oramiral Necdet U- ranı locasına dâvet etmesi, Uran - Sunay dostluğunun . yeni bir.belir- tsi olarak yorumlandı. Opera ho- lünde Jâcivert elbiseleriyle dolaşan Hazım Dağlının yakında bir Bakan- lık koltuğuna oturacağı, meselâ Milli Savunma Bakanı olacağı fısıl- damyvordu. Politika dışında, Öperada şıkhık- TÜLİDEN HABERLER tan da geçilmiyordu. Devlet Balesi- nin güzel kızları, bu gala gecesi, Başkent sosyetesinin güzel kadınla" rna her bakımdan meydan okudu- lar. in sonra Devlet Başka- nı, solis locasında kutladı. ve Ertuğrul tini Suna Korad şerefi- ne Süreyya pavyonunda bir yemek verdi. Ferit Tüzünün, “Traviata”yı vöneten orkestra şefi olarak İlginin masasında yer almaması dikkati çekiyordu. Ferit Tüzün. nişanlısıyla dansederken, Cüneyt Gökçer de ka- rısıyla dansediyor, birbirlerine hiç bakmıyorlardı. : Pavyonun * gedikli İm hafızasında, Gökçe- n geç atta aynı pavyonda kw 20İR ati dans canlandı. BASIN İLÂN KURUMU YURT İÇİ VE YURT DIŞI REKLÂMLARINIZ İÇİN HİZMETİNİZDEDİR Gensi MUdürlük : re Türmosağ, A a ' Telston :2876800-7276#0 Telgraf ares : BASINKURUMU m » (Basın A: 10179) — vi 9 Nisan 1966 29

Aynı gün çıkan diğer gazeteler