8 Ağustos 1929 Tarihli Servetifunun (Uyanış) Dergisi Sayfa 11

8 Ağustos 1929 tarihli Servetifunun (Uyanış) Dergisi Sayfa 11
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

No. 1721—36 U yg Ni Ni j > Ze Km mea pm za e be > pi emaili rı a Pei İS ? | N Kömürle çizgiler: 2 < yl > Z — m a 2 Gi ” İn | Dönüyor.. Dünya bir çamur toparlak. Güneş gören yerleri kuruyup kabuk bağlamış bir çamur top.. Dönüyor.. Bu kabuk ve çatlaklar; ve geniş sular... Kocaman dağların, ucsuz düzlüklerin ve uzanmış suların kenarlarında kaynaşan karıncalar; karınca yu- vaları; insanlar ve şehirler.. dağlar, düzlükler, uzün Karıncaların her gün, her gece düğünü var... , Himalaya sonra insan, Bahrimuhit sonra insan; kocaman kâinat ve sonra miniminicik insanlar. Bu bir damla sudaki milyarların adeselerle bü- yütülmüşüdür: Mikroplar âlemi. Mikroplar.. Sadece kemirmek için bakan, gören, konuşan, koşan, gülen, seven ağlıyan, ağlatan, alda- tan, çalan, koparan ve ateşi üfliyen, çukuru kazan ve pıçağı biliyen mikroplar... Bunun için neler neler; çatallar, kaşıklar, pıçaklar, silâhlar, bombalar, toplar, dırıtnotlar.. Ve şiirler, resimler, heykeller, nağmeler... Çatlakların kenarlarında,kabukların üstlerinde fıkır fıkır kaynıyan, kaynaşan, mikroplarda yumrukkadar iki et.. Biri sert ve dayanıklı: kalptir. Öbürü yumuşak ve dayanıksız: Beyindir. Beyindir, kalptir, hiyanettir, arzudur, kabahattir, ihtirastır. İşte o milyarlık deki âlem. Bütün bunlar bubir tek damladaki müthiş kasır- ga iki çukur arasında durmadan inildiyor.. O beşikten mezara kadar ki, kâinata nazaran bur bir saniyelik bir mikrop hayatından bile kısadır. Ve tahtaya parmagımla vurduğum duğum ses ondan çok uzundur... mikroplar oâleminin bir tekin- zaman duy- Himalaya sonra insan, Bahrimuhit sonra insan kocaman kâinat ve miniminicik insanlar. Kaynaşan karıncalar, karınca yuvaları; insanlar ve şehirler... Karıncaların her gün, her gece düğünü var, eğlen- cesi var: Balo. Işıklar, renkler, yüksek aynalar, Yuksek aynalarda göz alan 4 ışıklar, göz alan renkler.. Kırmızı, mavi, mor, penbe, etlâtun, yeşil bezler; boyala:, boncuklar, yaldızlı kadınlar. Simsiyah elbiseler, bembeyaz ve katı güğüsler; bıyık, sakal, bıyık sakal yerleri; parlak ayakkabılar; yaldızlı erkekler... Kadınlar çiçek gibi, Renkli, kokulu, güzel ve günahsız. Kalbi ve beyni güzel ve günahsız.. Seviyor erkeğini... Erkeği, yakışıklı, centilmen, namuslu, hayırperver,. Burada hayır için toplanılmıştır. Namus ve fazilet falan ve filân için...

Bu sayıdan diğer sayfalar: