August 8, 1929 Tarihli Servetifunun (Uyanış) Dergisi Sayfa 36

August 8, 1929 tarihli Servetifunun (Uyanış) Dergisi Sayfa 36
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

No. 1722—37 UYANIŞ 591 Kömürle çizgiler :3 Bir iskemle boş.. Üç arkadaştık. İskemlelerimize yi Ve bir iskemle boş... slanmıştık. zençsiniz. Bir masa etrafına toplanmış üç arka- daşsınız. Önünüzdeki içki kadehi beşinci, altıncı bel- kide yedincidir. Müzik kulaklara tatlı şeyler söyler.. 3ir iki masa öteye bakınız. Genç ve güzel bir kadın, karşısındaki genç adamla başbaşadır, bir şey- ler konuşur... Gençsiniz.. karşıki masadaki kadın gençtir, güzel- dir. Dikkatle bakmıyorsunuz ama.. Bir ucu kalpte olan görünmez bağlar onun bütün vücudunu sarmıştır. Genç ve güzel bir kadındır. Kemanın, piyanonun sesleri arasında hep onun sesini duyarsınız. Sonra masanız, Şarap yaslanmış üç arkadaş. Ve bir iskemla böğ... Bu iskemle niçin boş ? Niçin bu iskemle boş ?. 3u iskemle boş olmamalıydı. Bu iskemlede sarışın. Hayır; kumral mı ? Peki; kumral. Yok; siyah saçlı, siyah gözlü mü ? Peki; siyah saçlı, siyah gözlü, Bütün renkler sizin olsun,güzel bir kadın olmalıydı. Güzel bir kadın diyorum; tahayyül ediniz. kadehleriniz. Üç iskemleye Gençsiniz. Gençlik ihtirası içerde bütün damarlara el atmış ne yaman, ne azeım bir duyuştur. Ve aşk hatıraları bir ucu nefti dağları atlıyan, bir ucu lâcivert suları geçen, bir yanı beyaz sahili çeviren, bir parçası esmer kumlarda sürüklenen bir kervandır. Siyahtır. Kırmızıdır. Laciverttir, Mordur. Yeşildir. Renk renk, her tarafında başka duyuş, başka tat, başka ışık olan hatırlayışlar çocukluğun safveti arar sında kayboluncıya kadar uzanır. Ve işte sonradan böyle hatırlanınca göğsü şişirir, kalbi bunaltır. Hele böyle hatırlayışlar. Hele böyle iki masa öte- de vücudu hissedilen bir kadın, Hele böyle içki. He- le böyle müzik Ve ah, hele böyle bir iskemle boş... Genç adam genç kadına ne kadar sokuluyor. San- ki sözlerini, bizim ta buradan duyduğomuz &özlerini duymuyormuş gibi. Biliyorum. Bu gözündeki canlı ışıkları daha ya- kından görmek içindir. Nefesinin sıcaklığını yüzünde hissetmek içindir. Onun güzel kokusunu içinde duy- mak içindir. İçimizden biri söyliyor: — Bir iskemle boş. Bu bedbahtlığımızın işaretidir. ıkat acaba şu adam bir saadetle diz bize oldu- gunun farkında mı? Biz Hımım mmm... Bir iskemle boş. Hooooh., Yetişir artık. Bu iskemle sonra müzik niye, bu içki niçin ?. boş olduktan Anlatıyorum : — Ben ayı 6 geceki kadar parlak görmedim. Gündüzün bütün renkleri sanki bu menekşe ışığın tüllerine bürünmüştü. Modayı, kalamışı, Fenerbahçe- yi tek boya ile yapılmış hatları keskin bir resim ha- linde görmek mümkündü. $ Sandalı artık denize bırak- mıştım. Yüzümü başına dayamıştım. Saçları dudak- larıma dokunuyordu. O bana sokulmuş, kalbime

Bu sayıdan diğer sayfalar: