8 Ağustos 1929 Tarihli Servetifunun (Uyanış) Dergisi Sayfa 51

8 Ağustos 1929 tarihli Servetifunun (Uyanış) Dergisi Sayfa 51
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Dis Tabibi AFFAN Vasır İstanbul Bahçekapı Binbirçeşit mağazası karşısında 90 numaralı dairei mahsusa Muayene vakitleri : Cumadan maada her gün. P.9 YAMA m. A SE ER NENEEEEEN OR a di 7 DOYÇE LEVANTELİN YE hi ği Lİ m DEUTSCHE LEVANTE—LİNİE m m imi | m () Türkia ve şarkın bütün limanlarile Anvers, Roterdam, Bremen, Hamburğ ve ştetın arasında haftalık vaptrlar m m m m d - Şımal ve Ballik denizleri limanları için .doğru”sevkıyat. n a m ig m HM Istanbul—Londıra— Hamburğ arasında seri munakılat daha ziyade malumat almakfiçin Galatada Bi — Ovagimyan Hanında beşinci katda Acentaya müracaat. Telefon: Beyoğlu 641—7 a © | P.206 Donu ATES SADNA IMAYANAZNEN99 NN * ie m e x EA Aspirin, Antipirin ve safsafitler gibi mideyi bozmaksizin tedavi eder » i “» —em FEVROZIN cw TERKIBI:; Oksikinoteit Avrupanin kaşe (fevr) ine muadildir x —— — —ee ie . Sinirden mütevelid baş, diş ve yüz ağrılarını ateşleri, gıripi, nakrisi, romatizmaları Bir tek kaşe ve elhasıl bilcümle evcaı seri ve emin bir tarzda kemal muvafakıyetle şifayap eyler. Mideyi bozmaksızın te'sirini 10 dakıkada icra ider. Bir çok muhterem ve hazık atıbba tarafendan kullanılmış ve hassai şifaiyesi tasdik idilmiştir. 5 Deposı: EKREM NECİB Mustahzeri: NECDET EKREM Fezai tıbiye deposı — İstanbulda Yeni postahane karşısında Telefon: Istanbul 78 P 9 Mx m x p x İN

Bu sayıdan diğer sayfalar: