18 Nisan 1935 Tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 7

18 Nisan 1935 tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 7
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Solak Cocukların Solaklıkları Londrada bazı doktorlar mek- teplerdeki solak çocuklar üzerinde totkikler yapmışlar. Aldıkları ne- ticeleri bir broşür halinde çıkar- Mıiş'ardır. Buna nazaran solaklığı tabil olan veyahut bu huy eyice Yerleşmiş bulunan çocuklardan bu İtiyadı kaldırmıya uğraşmak ekse- riya fena neticeler veriyor. Tashih #tmek Üzerinde fazla ısrar çocukta bir takım heyecan ıstırapları uyandırabiliyor, hattâ bazı haller- de çocuğu keke m me bile yapıyor Bunun için mekteplerde hoca ların böyle çeceklara fazla ısra #tmemesi, gayet davran ması ve çocuğu yavaş yavaş bi ltiyadından vazgeçirtmeya uğraş- ması lâzımdır. Çocukları bu huy- larından vazgeçirtmek için onlara ceza vermek veyahut alay etmek çok defa gayet tehlikelidir. Çocuğu solaklığından vazge- çirtmek için en iyi zaman henüz yazı öğrenmeya başlamasıdır. Bu; çocuk için tamamen yeni bir şey olduğundan yeni bir tarzda yapı- Ması da ümit edilebilir. Çocuğu herhalde tedricen s0- laklığından varzgeçirtmeye uğraş- Mmalıdır. Çünkü solakların bazı ticaret ve sanat meselelerinde Zahmet çektiği anlaşılmaktadır. ae searaamaenn e sesELcALAEEAANASAN! Kızarimalarlardan Artan Yağlar Kızartmalardan artan yağları l*ıkıılırı atar, lııdnıııı ise kullanır akat yanmış olduğu için lan :;yln rengini bozar. Buna Mani olmak için bu artık zeytin- Yağlarım gu ile beraber kaynatırıı. Ve sonra durulmaya - birakı 'Ortu dibine çöker, zeytinyağ da Üste kalır. Onu yavaşca süzünüz Ye istediğiniz şeye — kullanınız. Tortu alındığı için kızartılan gey- '*#ri de karartmaz. * Patateslorin İyi Kavrulması İçin Patatesi herkes kavurur, fakat İ kavuran pek enderdir. Bir afa patatesleri ayıklarken ne Pek ince ne de kalın kes- Beyiniz. Biçimleri uzun ve İoce Olsun, Sonra tavaya bol zeylin- Yağı veyahut yemek yağı koyu: huz. İyice kızdırınız. ve patatesi bol ve kızgın yağın içinde Vurunuz, İlk defaları hiç karış- Mayınız. Sararmaya başlayınca Ütemadiyen karış’l’mnıı ki her ı.""î'l—ll rengi bir olsun. HGP'! bembe pembe — olunca delikli *Pçe ile yağın içinden çıkarıp &ğa koyunuz. Bu Resme bakınır, serlâvhada so- rulan sualin ce- vabını. bulacak- sınız. Parls şapkacılarından alınan en büyük havadis şapkaların te- pelerinin düz ve yassı olduğudur. Toklar, bereler, hasır şapkalar dümdüzdür. Ve ne kadar olurlarsa B okadar — güzel düz oluyorlar. Yukarıdaki düz tepeli şap- kanın tavşan — kulağı şeklindeki kordelâsına bakınız. Özü menek- şelerler süslü şapka ve aşağıdaki hep hasırdandır. Şapkacınızı — arasıra ziyaret ediniz ve beğendiğiniz hasırdan hemen bunlar gibi bir şapka ısmarlayınız. * Dikkat edilecek olursa gö- rülür ki şapkalarda — kenarlar kısadır. Ve giyiş itibarile öne doğru meyillid'rler. Önde ve da bir garnitür bulunması, yeni şekillerin bir hususiyetidir. M kahve Mevsim Ne Giyeceğim? Burada gördüğünüz üç elbiseden biri Sabah, biri öğleden sonra üçüncüsü de gece elbisesidir. Sa- bah için şimdiki halde yünlü elbise veyahut yün örgü bluzla etek giyebi- lirsiniz. Fakat unutma- yınız ki keten tayyörler bu sene bütün diğerle- rinin Üüstündedir. Hele eğer tafta ile süslerseniz daha da şık olur. Resimdeki elbise bej- dir. Tafta eşarpı, kemeri ve papuçlar” ise koyu rengididir. Şapka İile eldivenler ise Yeşildir. Resmi elbiseleriniz. için de emprime taftayı Gece tarcih ediniz. elbiselerinde bilhassa fırfırlar büyük yer tutmaktadır. Ortadaki elbisede olduğu gibi, Yassı ve tepesi düz bir kaç yenl Şapka modeli ——— ugün Ne Yemek Yapsam ? D ada Z Karnabaharın yapraklarını çı- | karıp çiçeklerini suda hışlı.y'ı- caksınız. Kokusunun çıkması için yunu Süzünüz ve sonra "!;In:;e kadar kaynatınız. So- güuduktan sönra ufak ufak ayırıp tabağın - içine sıralaymız. Diğer Cevizli Karnobahar I taraftan ceviz içini iylce dövünüz. içine biraz sarmısak katınız. Sirke ve zeytinyağ ile sulandırınız ve iyice karıştırınız, İstediğiniz tat ve koyulukta olunca karna« baharların üstüne dökünüz ve soğuk yiyiniz. Ordövr için Sofraya otura murta n adedine | göre dört beş tane lop yumurta hazırlayınız. ortalarından Kabuklarını - soyup kesiniz. — Sarılarını çıkarınız. Limon ve zeytinyağ ile iyice kabartınız. Mahallebi kıva- mında olunca — kaşıkla — tekrar yumurlaların İçine doldurunuz. Y .. uze e Masaj Nasıl Yapılır? Haftadan haftaya yüze yapılan masajın cilde ve bilhassa genç görünmiye okadar çok tesiri vardır ki eğer mümkün olsa her hafta herkes masaj yaptırmak için gü- zellik — müesseselerinden — birine uğrar. Fakat bazısının parası, aa bazısının — da &G/ B vakti — buna qf—f müsalt olma- X%—O_-LE dığı İçin evi- zaii nizde iki ar- SAA kadaş biribi- K 5) | rinize — aşağır VZ daki tarifi ©- * kuyarak yapa- bilirsiniz. Bu âzaml! her ikinizin haftada nihayet birer saatini ala- caktır. Bakınız nasıl? Evvelâ kime masaj yapılacak ise divanın veyahut ta kanepenin Bzerine kondini gevşek bıraka» rak yatar. Saçlarını arkaya top- lar. Yağlanmaması için başına bir havlu sarar. Gözlerini kapatır ve gerisini arkadaşına bırakır. Şimdi sözlerim masaj yapana Bittir. Evvelâ elleriniz güzelce yıkayınız. Tırnaklarınız. da kısa ı:mılı. 1 — Arkadaşınızın yüzüne oynuna — veği —- omuzlarına te- ,/ ? mizleyici krem I — sürün ve yu- Be karı — yukarı j ovarak — iyice hu drim, da- ışikl Beı.ıılıj N yaptıktan son- * ra kremin fazlasını yumşak bir şeyle silin. 2 — Besleyici bir krem sürün, kaşların ortasından baş- layarak evvelâ saça ve sonra şakaklara doğru| sağ elinizin ikl parmağıle — dairevi hareketlerle masaj yapınız. 3 — Gözlerin al- tına hafif hafif vurarak ve dışa- rıdan başlayıp buruna doğru ge- lerek masaj yapınız ve altı defa tekrar ediniz. 4 — Burnun köp- rüsünden başlayıp burun delik- lerine doğru yine dairevi hare- ketlerle masaj.. 5 — Üst dudağın 'b iki tarafındaki jw çizgilerden şa- S ta kaklara doğ- ru. 6— Çe- aü nenin ortasın- T dan başlaya- rak kulakların ğ * , altma kadar — / çimdikleyerek masaj altı defa.. “7 — Boynun aşağısından çeneye doğru dairevi hareketlerle masaj, Göğüs te ayni şekilde.. Kremi siliniz, yüzünüze sıcak su ile latılmış havlular sarınız. Bunları çıkarınca mukla cildi- nizi besleyen bir krem sürünüz. Yüzünüzü —okşar gibi yapınız. Pamuğu soğuk suya batırınız ayni hareketi tekrar ediniz. Kurula- yınız, Talk podrası sürünür. Üzerlerini de birer yeşil zeytin veyahut birer küçük salata yap- rağı veyahut ta ufak bir tarşu parçası ile süsleyip bir tabağa urıî:yıuıı. Mükemmel bir ördövr olur.

Bu sayıdan diğer sayfalar: