1 Şubat 1938 Tarihli Yarım Ay Dergisi Sayfa 2

1 Şubat 1938 tarihli Yarım Ay Dergisi Sayfa 2
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

eYARIM AYe 15 Günde Bir Çıkar Edebi - ilmi - icmal #ecmuadır. İdare Merkezi : İstanbul, Sirkeci Ebussuud Caddesi No. 1-3 RESİMLİ AY MATBAASI T. L. ŞİRKETİ. Abonman Şarlı: Türkiye için (ç» “91894 Si gr, Ecnebi için (yatağı & Bögiliz taram Tekfen: 23607 Telgreı ede: Resimllay Pona Kulu: 629 Rica : İ) İdare işlerine ait muhaberelerin; #exleji Ay Matbnası va Sirketi idare Müdürlüğü Yazı . . . ı . . . Yazi Bilmece ” i ; : b > Bilmece Mi adreslerine yarılması. Bilmece zarflarma 5 kuruşluk pul yapıştırmığa lürum yoktur; bunların rarilarını açık gönderinir, & saman yalnız İ kuruşla gelir. Halka, sıhhati ile alâkadar o masın EN astalıklara karşı bi - DE edbirleri öğreten ( Lokm EUPNEL Hekim) adlı güzel bir aylık üc) : neşreden : MM. ALI Dahiliye Mutehassısi r. Hafız Cemal LOKMAN HEKİM Pazardan başka “günlerde O Mütenasip bir Endam JİTIGUE hususi kabinesinde hastalarını ka eder, Salı, cumartesi günleri Gibi saat (9) - 12)ye kadar hakiki karaya bakar. Kışlik Telefon: 21044 Mu- ayenehane ve ev telefonu 22398, Okuyucularımıza sayın doktoru ve değerli mesmuasını tavsiye ederiz RESİMLİ AY Sonkânun 1938 — Sayı 23 En çok okunanan ve *sevi- BİSİKLET — — len yazıcılarımızın : Birçok I MAKALE - HİKÂYE - RÖ- PORTAJ- TERCÜMELERİ ar 7 “ve ROMANLARI ile BOL| fx 7 dd (| GRAMOFON İ RESİMLİ olarak çıkmıştır. j 0 ii e iğ RENE . ERE -Mutlaka Alıp Okuyunuz! pl 'N i SİİR 4 > “1 AN di la Mr “Resimli Ay,, Türki- ip N Ik MAKİNA eği m yeninEn Olgun Aylık Ragıp Şevkinin fevkalâde müheyyiç bu / dir Mecmuasıdır. milli romanı (RESİMLİ AY) da devam! Biges GN bek iğne) sr | ediyor, Mutlaka takibediniz, 0

Bu sayıdan diğer sayfalar: