1 Şubat 1938 Tarihli Yarım Ay Dergisi Sayfa 20

1 Şubat 1938 tarihli Yarım Ay Dergisi Sayfa 20
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

1937 Yılı Arkamızda Bırakırken Neler Düşünüycrüz ? — Geçen sayının mabad ve sonu — Haftaymde elindeki uzun sopasını parmakları ucunda çeyire çevire geçen bando şefi kısa kısa adımlarla peşin- de elli musiki âleti çalan birtakım süs- lü insanları sahada dolaştırıyor. Bu, İn- giliz haftaymının en göze çarpan hâ- disesidir. Çekler istirahat odasında çamurdan çok şikâyet ediyor. Onların oyunu top kontroluna bağlıdır. Çamur buna mâni oluyor ve oyunda hâkimiyetleri kalmıyor. İngilizler ise gol adedini arttırmak- tan emindirler. Gol yemekten hiç korku: ları kalmamış, çünkü birinci haftaym- da Çeklerin yıldırım gibi kalelerine iniyermelerine rağmen - topu bir türlü kaleye atamadıklarını gördüler.. Ba- ka 4 Takımlar dizildiği vakit İngilizlerin yine değişiklik yaptıklarını hemen gör- dük. Birinci golü yapan sağhaf Gray- ton sağaçığa, Matthews sağiç yerine ve Mills de santrada.. Hall sağ haf oy- nıyacak.. Çekler aymı, yalnız Planic- ka arkadaşlarına kısa kısa bazı talimat veriyor : Anlaşılan bu 34 yaşındaki tec- rübeli Çek oyuncusu, bilgisi ile İngi- lizleri yenmek istiyor. Oyun bu sefer tamamile müsavi şerait altında geçiyor. Çünkü Çekler adama adam oynadıktan başka sanir- forlarını geri alarak dört for ile oyna- mağa başladılar. Bu çok tuhaf bir de- gişiklik oldu.. Fakat bütün bu takdir. İere rağmen ele avuca sığmayan Matt- hews onüçüncü dakikada İngilizlerin dördüncü golünü yapmaz mı? İngilte- red — Çekler 2, Yeniden murıltılar duyuyoruz: (A- caba yarım düzüneye çıkar mi ?) Hayır 18 Furüzan Tekil efendim hayır, bunlar, yani Çekler bir kaleden diğerine topu adetâ bir ipe hağlamış gibi geçiriyorlar. Ve eğer iç. ler iyi vaziyette iseler hiç şakaları yok.. Nitekim yirminci dakikada Çek- lerin orta akıncısı Zemon İngiliz beki ile bir hayli çekiştikten sonra topu kaptı ve kaleciyi de yerde bırakarak Ingiliz kalesine daldı ve yere şöyle bir oturdu.. Hani insanın (beğime bir kab- ve) diyeceği geliyor. Sonrada İngiliz kalecisine (bir şilte)... İngiltere 4 — Çekler 3.. Oyun çılgın bir hal aldı. Soğuk- kanlı İngiliz oyuncular hep değişen hareketlerile, Çekler artık çamuruda yenen tekniklerile sahada mekik do- kuyorlar. Halk ayakta . Bu maç bizim soğukkanlı mai bile zıvanadan çı- ardı... Aman m... Bir Çek akım, tiktak.. Tiktak.. İagilizler yerlere uza: narak topu keşmeğe çalışıyorlar. Fa- kat Çeklerin bu çok iyi tanıdığınız kayak ve durdurulamıyan hesaplı pas- ları İngiliz kalesini buldu. Oyunun bit- mesine 13 dakika var. Solaçık Puc ge- riye doğru, fakat yerden olmak üzere yuncuları hiç fırsat kaçırmazlar. İşte Nejdiyde topa öyle bir dokundu ki, kalede dağil meşhur İngiliz Woodley, birde Planicka olsaydı tutamazlardı ie re İngiltere 4 — Çekoslo- Oyun son derece kızıştı. Bu şaka değil.. Bir gol her iki tarafı da harap edebilir. Bu esnada İngiliz kalesi bü- yük bir tehlike geçirdi. İşte burada Çeklerle İngilizlerin büyük bir farkını gördüm. İngilizler hiç soğukkanlılıkla” rını bozmadılar. Çek açıkları boş, fa- kat İngiliz müdafileri kafa oyunlarına hâkim.. Derin ve uzun paslarla topu açıklara yetiştiriyororlar. Onlarda ne ortalar yapıyorlar ne ortalar.. Halbu- ki Çekler bu sefer hesap oyununu bı- raktılar ve her oyuncu (bir golü) at- mak için şahsi hareketlere kalktılar. Malüm ya oyunu kaybetseler bile her Çek oyuncusu bu oyun için Ni Türk lirası alacak... İcabeden oyun ise bir (50) daha alacak. Bu, Çekleri ii di, fazla para hırsı oyunlarını bozdu. Ve işte oyunun bitmesine altı dakika varken Matthews saha ortasından ken” dine şüt çekecek bir dakika buldu ve dayandı. Meşhur Planicka'yı havada gördük, Adeta bir kuş gibi uçuyordu. Top mutlaka elinde kalacaktı* Fakat, aksilik bu ya.. Çek beki Kostalek'in göğsüne çarpan top istikametini de- giştirdi ve zavallı Plenicka elleri boş yere kapanırken topda sinta sırıta köşeden içeri giriverdi!. e cka hem Kostalek dövü- nüyorlar, Fakat nafile.. Kalan beş da: kikada Çekleri yine müthiş paslarla ilerliyor gördük Fakat karanlık oka- dar fazlalaştı ki biz (35) metre ileri- mizi görememeğe başladık. Oyuncular da aynı halde olsalar gerek. Bütün didinmeler, çarpışmalar arasında ç biterken hakem dokuz gol düdüğüne bir de ( geçmiş olsun ) düdüğü çaldı.. İngilizler yine vartayı atlattılar... Avusturya, Almanya, İtalya, Fransa, Çekoslovakyadan hiçbiri iie takı- mını İngilterede yenemediler Öğretmenler İçin DERS NOTLARI ve Talebeyi Görme Araştırma | DEFTERİ 30 -40 - 50 - 60 - 70 - 80 Talebelik Olarak, yeni ders taksimatına ve iştir. Resimli Ay Matbaasından arayınızl..

Bu sayıdan diğer sayfalar: