1 Şubat 1938 Tarihli Yarım Ay Dergisi Sayfa 6

1 Şubat 1938 tarihli Yarım Ay Dergisi Sayfa 6
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

1 Bi ordularının zaferlerini ufuklar» dan ufuklara ulaştıran yağız atlı süvarilerimizin, dünya büyük akınları var... Asya bozkırlarından, Altay dağla- rından coşkun nehirler gibi taşan, Vi- tariblerinde ne pal izlerini şu asırdide kadar uzandığını > cenkler söylemez... Türk atlılarının, dünyanın nerelerine mobil ve İökomotifin icadından önce, il iani yelin en seri vasıtası olan at, Türkün dün olduğu gibi bu gün de en kiymetli Küheylânı kendine malıdır. sevdirmiş uçurmuş atalarımızın sön miyen at aşkı, ana vatan sevgisiyle başlar. Medeni rahminde milletlerin bugün mi Haralarda milyonlar sarfiyle ıslah edilen ve yetiştirilmeye ça» lışılan atın farihi Türklerle baş- lar. İnsanların uta karşı olan sev gisi çok büyüktür. At yarışları, konkuripiklerdeki muazzam ka- labalık bunun biricik isbatıdır. Harbiyede Yedek Subay okulunun Sipabi Ocağına nazır kısmında, Binici lik okulu müdürü Albay Cevdet Bilgiş ile odalarında konuşuyoruz, Yaşadığı yılların dörtte üçünü or- celer kazanan su» k maniaları atlarken resimlerile üslü. Hat mıhanesinin üstünde brmaklarımlan! Sağl Öellinal kül tabı laları var. ünde teşekkül eden derin çiz- giler, eğin aşkını insana gizlice fısıldıyor «kul direkii SÜVARİ BİNİCİLİK OKULUNDA BİR SAAT NİYAZİ ACUN Fora ÜNİVERSİTE REKOR Askerliğin bütün eysafını ruhunda an Albay b ana : çok nefistir. me çay almaz mısınız? demişti. Güzel kokulu, kan renginde çayları kulumuzun çayı içerken müdüre sordum : — Bu sene Harbiyeden ne kadar süvari subayı geldi? an küllerini silkerek : yarsubay geldi ve iki- altı si m e Elan bile dir ler sene bu yalanı artıyor mu? i Albay Cevdet Bilgiş, — Bu belli bu rakam değişir. Yıllarca binbir huylu hayvanları ta» nımış ve cephede, müsabaka- larda ve derslerde bulunmuş müdürün atçılık hakkındaki fikirleri pek geniş. ÜÖnun söylediklerinden anladığıma göre Süvari subayı — At, Bu hi fikirlerini almak iste. dim : — Herkes bir süvari olabilir mi? Hiç düşünmeden : — Hayır, dedi. Mi ettim ve: ve eden olamaz? dedim; Sualime şu cevabı Verdi : olmaz, ihtiyaca göre onlarla yazıcımıza İzahal veriyor. canlandırmak — Süvari olmak için birçok şartlar aranır. Boy, cesaret, kabiliyet ve sonr çalişmak lâzımdır Askeri e talebe Harbiyeye gelir. Harbiyede süvari, topçu, nakliye, fen, tayyare, piyade, yani ordunun her sınıfına bevesli olan talebeler, hangi kısma dahil olmak isterlerse, isteklerini okula bildirirler, Süvari olmak istiyen talebeler ay. ca süvari subayları ve doktorlar tara* feda si ıkı bir muayeneye lerinden süvariliğe müsait olan- ili tâbidir, iç lar seçilir. Harbiyede iki sene tahsil. den sonra subay olan süvariler, süvari okuluna tahsile gelirler; ve bu okulda bir sene nazari ve ameli meslek dersi görürler. Şimdi gelelim herkes sü vari olabilir sualine! Ata binmeye hevesi olur, kabiliyet Kabiliyet, heves o elur, Bu üç süvaride ateşin olmuz. evsata bir zekânın da çok rolü vardır. Bilhassa terbiye görmüş at- İar, binicisini çok iyi tanır Susmuştu. Muhakkak bir yarasına ear bildiğim halde, mde beni dökmek; kendimi alamadım — Sivil hayatta atın rağbeli azalı- yör, bunun sebebi acaba krizden mi- ir? rahatsız eden suali Yüzünün neşesi, ailevi acı bir haber almış gibi soldu ve anlatmaya başladı! — Sivil hayatta at sporu günden güne sönmek tehlikesinde bulunuyor. Bu vaziyet memleket için fenadır. At evvelâ sivil hayatta inkişaf etmelidir. O zaman Ordu, bugünkü istifadesinden kat kat fazla müstefit olur Dokuz sene önce yine bu Memlekette için bayanlara, okulda at sporunu baylara müdürdüm.

Bu sayıdan diğer sayfalar: