3 Mart 1932 Tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 8

3 Mart 1932 tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 8
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

(SON POSTA) da gençlerin kalp ve aşk ertağıdır. Allenine, d aşk dertlerinini Hammleyze her günkü siltusdea verir. Hanimter gençleri büyük — müşküllerde Dertterinizi Hanımteyzeye Hanımleyze bürün POTA| kadıaları lara ve geç kazlar her şeyden . fazla bir defa Kadın say- Hğr ' Ö LK S e Hafta Bu Sütunda SİNemaArtistleriNasılGiyinir Güzellik Dersi Bu Sütunu Takip Ediniz, Güzelleşmenin Sırlarını Öğrenirsiniz | Son Posta, güzellik mücsse- | selerinden birinin yardımını te- min etmiştir. Her hafta bu | sötunda güzellik dersleri verecek ve karilerimize güzelleşmenin sır- larını öğretecektir. Muzır, tehli- keli yollardan kurtularak sihhi bir şekilde — güzelliğinizi temin etmek istiyorsanız bu sütnu ta- kâip ediniz. * Cilde ihtimam, güzelliğin a- fabesini teşkil eder. Fakat bunu pek az bilir, bilenler de bildikle- rini muntazaman takip etmezler. Muvaffak olmak için sebat ve israr lâzımdır. Halbuki güzel bir tilde —malik olmak; günde on dakikanıtı feda etmiye değmez mi? Güzel cildin birinci şartı iyi teneffüstür. Her gün muntazam Yürüyüş cilde tazelik verir. Yağ- mura, kara, souk ve sıcağa rağ- men her gün muntazam yürüyüş- ler yapınız. Teneffüs Eğer yürüyüş sabahları pençerenizi açınız şunları yapınız: 1 — Nefesinizi, son taham- mülünüze kadar içeri çekiniz, sonra nefesinizi bırakıcız. 2 — Nefesinizi alırken yavaş alınız, verirken çabuk veriniz. Gündüz de bu hareketi arada sırada tekrar ediniz. Geceleri de açık pençere ile yatmıya alışınız. Bu sayede kanmızda fazla müvellidülhamuza alır, muzır ve zebirleyici tesirlerden kurtuldr. yapamazsanız ve Masaj Akşam yatarken cildiniz üze- rine hafif miktarda krem sürü- müz, ve yukardan aşağı doğru yüzünüze masaj yapınız. Masaj yaparken çok bastırmayınız. Bil- hassa göz altlarında ve çene dibinde etinizi incitmemeğe çalı- şınız, Vücuüt için jimnastik ne ise, cilt için masaj da odur. Masaj tenin adelelerini kuvvetlendirir, gerer, fazla yağı izale eder ve bu suretle çehrenin tazeliğini ve tabil şeklini muhafaza etmesine yardım eder. Masaj, kanı cilde davet etmi- ye yardım için, gıda almasına da hizmet eder, Masajı yaparken mutlâka bir ayna önüne oturunuz. Bu sayede elinizin harekâtını kontrol edebi- lirsiniz. Masajdan — sonra — yüzünüzü yıkayınz, bir havlu ile yavaşça kurulayınız, Bu tuvaleti akşamları yapma- yı ihbmal etmeyiniz aksi takdirde cilt katıl beder. Y ya sab ve nezaketini kay- nüzü kolonya ile- ve-- | yıkamayınız bunların | güzeliğine zarar | itisi de cildin verir. Elbisenin sahibinin çehresini, boyunu, başka türlü gösterir. Çehrenin hatları fena olabilir. Vücutta tefek kusurlar bulunabilir. Güzel bir elbise bütün Ev Kadını Neler Bîlm_elidîr? Sebzeyi Tazelemek İçin Soğuktan ve kardan müteessir olmuş sebzeyi pişirmeden evvel soğuk suya atınız. İçine biraz karbonat desut atınız. Bir kaç saat o halde bırakınız. Sebze di- rilir ve tazeleşir. x4 Patates Köftesi Patatesi kaynatup iyice ezi- niz. İçine tuz, biber, bir dövül- müş yumurta ilâve ettikten son- ra köfte haline getiriniz. ve k- zartınız. Ucuz ve nefis bir mek olur. ye- * Taş Merdivenler Ü ee laş meriisabei.. ye karken suya bir parça nişaste ilâve ediniz. * Demir Mutfak Takımı Demir mutfak takimları kul- lanılmıyarak bir yere saklanacağı zaman, zeytinyağ veya vazelinle yağlayınız. rolü mühimdir. Güzel vücudunun bir Yumurta Lekesi Yumurta elbise hatlarını ufak bu lekesini kusurları Bunun misalini sinema artistlerinde görebilirsiniz. Elbisenin vücude, güzelliği anlamak için duvardaki resimleri - tetlcik etmek kâlidir. çıkarmak izale etmiye kâfidir. İK Babük, Çocuğumu Nasıl Pa G3 | Eüyütmeliyim? | | Çocuğunuzu İyi Beslemeni Ve Büyütmenin Esaslı Şartları Pek az anne, çocuk büyüt- j menin ne büyük bir mesuliyeli ihliva ettiğini müdriktir Her anne çocuk sahibi olmak ister. Fakat her çocuğu büyülmek — vsüllerini öğ' renmeli, ondar yı anne evveiğ senra annc olma” düşünmelidir. — Çünkü — bir | kadının hayalla en büyük kıyme | &, çocuk yetiştirinektir. çehreye verdiği, ahengi, ve | Şapkaları Bir Kahvealitı Çocuğumuzun kahvenitisi, onun en büyük gıdasıdır. Çocuğunuz! kahvcaltı olarak ne veriyorsunuz! Bunu bilmiyen anneler, çocuklar rına ya iyi kahveallı vermezler, yahut muzir şeyler verirler. Çocuk ekseriya kahveatısından müçteniptir. Sevdiği, şeyler vardır. Kendisine, Faydali olsun, faydasız olsun, daima sev” diği şeylerin verilmesini — istet Evvelâ bunuün- önünü — almalı, çocuğun sabâh ” yıdasını — muntu” zam bir hale koymalıdır. Çocuğa sabah ilk - verilecel tey. portakal süyü, olmadığı taki dirde herbangi bir yaş meyvedir. Yaş meyve yoksa erik kompos' tosu da verilebilir. Kuru üzüm dt iyi bir gıda olabilir. Meyvadan sonra yoğurt, yur mürta, yağ ekmek, kakao verm . sini birden vermek şart deği Çocuk yeknasak yemekten çabuf bıkar. Gidasini her gün değif tirmek İâzımdır. Meselâ yoğurt" tan bıkan çocağa sütlaç, mahal lebi, krema verebilirsinir. Yumu:” tayı diğer gidalı değiştirebilirsiniz. Çocuğun sabah gıdası mulr| sevmeciği süt — veyâ Bunların be;/” bir yemekii | tazam ve besleyici olmazsa, ö ve akşam yemeklerinin kuvv olması onu s hhatlı yapmıy' kâfi değildir. Daha küçük çocuğun « hball ve kemikli büyüyebilmesi iç'> süf| balık yağı, ve çori veriniz. Çocuk için balık ta gıda teşkil eder. Çocuğa kahve ve çay vermi| bol sebze iyi bi yiniz. Bu iki içki çocuğu sinirl İlk baharda hasır şapka modalarından bir kaç nümune için, kirlenen eşyayı soğuk suya | batırıp kısa bir müddet tutunuz, | sonra sıcak su ve sabunla yıka- yınız. | meyiniz. Uykularının, kuru, ve haşin yapar. Öğle yemekleri tavuk, balık, sebze gibi | ler veriniz. Öğle yemeğinden sonra ç cuğu — yatırıp istirahat ettirini Koşup oynamasına müsaade ©© intizamı? dikkat ediniz. Gece mümkün düğüu kadar — hafif — yemekl? yediriniz. Hatta mümkünse #? meyve ve sebze ile iktifa edinif Çocuğu beslemek gayretile, 4 ve yağlı yemekler yedirmeyimi” Sofra Örtüleri Renkli sofra örtülerini sod” su ile yıkamayınız, rengini at” Eğer örtüde leke varsa, lekt kısımları yaş tuzla ovuak | doğrudur. patatef yemef| da”

Bu sayıdan diğer sayfalar: