7 Mart 1938 Tarihli Her Ay Dergisi Sayfa 1

7 Mart 1938 tarihli Her Ay Dergisi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

EZA pest aç şe a e e EŞ AŞAMA Bu sayıda OSMAN GAZİ'NİN an İSMAİL HÂMİ DANİŞMEND NESEBİ Sadelik ve alelâdelik: Peyami Safa — Terbiye ve aile: Kâzım Nami — İnsan eli: Suud Kemal Yetkin — Münacat: Orhan Seyfi — Gogol ve eserleri: Hasan Âli — Edebiyatı cedide: H. Kıvılcım — Japon harbini durdurmak nasıl mümkündür: Lloyd George. NURLU LAR KAFİLESİ - Yazan: VE > e Hi Ö L D E b L j N Hasan Cemil SEE mi

Bu sayıdan diğer sayfalar: