7 Şubat 1938 Tarihli Her Ay Dergisi Sayfa 58

7 Şubat 1938 tarihli Her Ay Dergisi Sayfa 58
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

62 Her Ay den Türkiyenin hiç de uzak kalmadığını açık bir şekilde gög- terir. Bir milletin bütün düşüncesi, bütün heyecanı, bütün varlığı, o millete mensup sanatkârların eserlerinde bütün ke- safetiyle yaşar. Milletler biribirlerinin eserlerini Oo tercüme etmek suretiyle biribirlerinin ruhlarını anlamış olurlar. Yak- laşma anlaşma ile kabildir. Binaenaleyh milletler arasında herhangi siyasi bir anlaşmanın temin edemediği yakınlığı, tercümenin temin edebileceği iddiası bir hayal olmasa ge- rek. Suud Kemal YETKİN

Bu sayıdan diğer sayfalar: