1 Mart 1932 Tarihli Kadro Dergisi Sayfa 11

1 Mart 1932 tarihli Kadro Dergisi Sayfa 11
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Cibua içiade 'Türkiye Asya BURFAN ASAF Batlamyos'a göre, her şey kürenin etrafında dönerdi, Yüz yıllarca sene, insanlık, Yunanlı felekşinasın sakat sistemine ihandı. Her şeyin ve her şeyle beraber kürenin de güneşin etrafında döndüğünü, ilk, Kopernik iddia elti, Bir buçuk asırdan beri, kürenin üzerinde bulunan cantlı ve cansız her şey, Avrupanın etrafında ve ÂAvrüpanın arzusuna göre döndü. Tarihin devreleri bile, Roma'yı tasfiye eden barbarların medenileşmelerine göre taksim edildi. “İlk-çağ,, , "Orta-çağ,, dendi. İlk-çağdan evvel doğup geçen Âsya mede- niyetleri, Aztek medeniyetleri “tarih-ötesi, devrin ardına alıldı. "Avrupalı,, , medenilerin, “asyalı,, , barbarların vasfı oldu. Türk, Çin, Hint ve Acem medeniyetleri, manyak "müsteşrik- lerle santimantal şark dostlarımın ilim ve sanat pastişlerine mevzu oldu, Fağfurları nakışlıyan, bahçeleri halılara döken, musikıyi çinilerde yaşatan ruhun iyman eserleri, simsar elinden ve borsa yolundan, paraya tapanların zina mabetlerini sils- ledi. Bir tekmede sokağa atıldıktan sönra etleri dirhem dirhem kıymetlendirerek tekrar salona alınan orospunun pabucu, ihliyar bir tebrizin üzerine devrilip düşerken de, halıyı örenlere “barbar,, , pabucun sahibini meydana getiren- lere “medeni,, denildi. Neler olmadı ki? Zavallı Hayyam bile, dudakları boyalı modern bir köçek gibi, yer yer teşhir edildi. Avrupa, * ortada idi. Ve, her şey, onun etrafında, onun arzusuna göre dönüyordu. & Bir buçuk asır, ihtiyar Asya, dinlerin, teokrasilerin ve cihan- girlerin beşiği Asya; makinanın verdiği kudrete, zeki! ve duygulu elin yarattığımı değişmek iİstemedi, İstiylâcının üstün silâhlarından ve üÜstün bilgisinden, bir günahtan sakınır gibi sakındı. Avcı kurşununun tehlikesinden kaçınmak için kafa- 11

Bu sayıdan diğer sayfalar: