1 Mart 1932 Tarihli Kadro Dergisi Sayfa 19

1 Mart 1932 tarihli Kadro Dergisi Sayfa 19
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Milet İkcisndiyatı Tabiata tehakküm. :1 ŞEVKET SÜREYYA Büyük işler büyük enerjilerin işidir. Bugünkü Türkiyeyi veren ve onun, tarihin bir eşref sabahmda, bir hamle ile hududunu çizen enerji, bir büyük enerji idi. Yeni Türkiye, ileri teknikli Türkiye, ovasmdan, merasından, dağından, ormanından kalabalik, şen ve nizamlı bir hayatın sesi gelen yarının Türkiyesi, yine böyle büyük enerji eser- lerinin en büyüklerinden biri olacaktır. Yoksul ve dağınık bir millet bünyesinin, cihanın bugünkü şartları ve yarınki şartları içinde, müstakıl bir mevkı alması ihtimali zayıftır. Türk hudutları içinde Türk milletinin, hem bugün, hem yarın emin, rahat, sıhhatli ve zengin yaşaması için, bütün şerefsizliklere yol açan yoksauzluğu ve dağınıklığı yenmek lâzımdır. © Bir yarı müstemlekede, cemiyetle tabiatın, cemiyet lehine inkişaf eden bir mücadelesi yoktur. Bunun içindir ki yarı müstemlekede teknik daima geridir ve bunun daima geri kalması matlüptur . Yarı müstemlekede cemiyet bünyesi, daima tabiatın kör kuv- veti elinde esirdir. Cemiyet hayatı, ya mütereddi bir hiyerarşi, ya iptidaft bir takım din ve dünya müeyyidelerile bağlanmış, terakkıden kalmıştır. Böyle bir cemiyetin siyaset ve iktisat şeklini ise, milli icaplar değil, harici ve yabancı menfaatların iycapları tayin eder, Eski Osmanlı Türkiyesi, kendi mukadderatına kendi hâkim olamayan böyle bir yarı müstemleke, böyle bir İKTİSADEN TABİ MEMLEKETÜ. Eski Osmanlı Türkiyesinde köy, hudut baricindeki büyük sanayi merkezleri için çalışır ve köyün yaraltığı fazla kıy- DI Kadroda “Dliller İktisad yatı, banislerini yazan arkadaşlarımızdan Dr. Vedat Nedim Beyin Almanyada bulunması hastebile bu suyıfalur diğer bir arkadaşımız tarafından yazılmışuz, 19

Bu sayıdan diğer sayfalar: