1 Mart 1932 Tarihli Kadro Dergisi Sayfa 21

1 Mart 1932 tarihli Kadro Dergisi Sayfa 21
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

işlerinin verimli, toprak işçisinin kalabalık, tok, artar oluşu ancak yeni bir toprak işleme tekni- gini hayata tatbik ile kabildir. Yeni toprak işleme tekniği altında Türk topra- ğgı, artık 700.000 kilometro mürabbama yalnız 14.000,000 can düştüğü halde onuda yarı aç ve yarı çıplak dolaştıran kısır, nekes ve huysuz bir toprak olmaktan çıkacaktır. Hâdisata tahakküm ederek cemiyetin taliini değiştiren ve Türk tarihine bir başka mecra gösteren bir inkılâp neslinin Türk toprağına da vereceği bir emir vardır: Dönümünden 60.000 meşakkatla 60 okka buğ- day gelen ve insan sâyinin bedelini mahsul şeklinde insana değil, sel, dolu, kıtlık, kuraklık şeklinde âsi tabiata kurban eden bu müstehzi toprağa karşı bizim ancak hincımız ve ancak ona tahakküm aşkımız vardır| Bize verdiği bu bir avuç cinsi karışık, piya- sası kıt buğday taklidi yerine ondan, her dönü- müne en az 160 kilo düşen ve mülkümüzün ya- rıdan fazla yerlerinde bu miktar, 260, 360 kiloyu geçen sıhhatli, mutecanis ve itibarı yerinde bir buğday istiyoruz. Tarihin en eski merası ve hayvan yetiştirme kültürünün öz vatanı olan Anadolu yaylasının tarih içindeki bu şöhretine, kendisinin hıyanet etmesine göz yumamayız, Esâtir devri şairlerinin, altın yapağılı koyun- larından asırlarca ilham aldığı küçük Asya yaylalarında, hayvan yetiştirme ilmini vehayv an 21

Bu sayıdan diğer sayfalar: